Bewustwording

Wij kweken begrip voor de problematiek van kwetsbare jongeren door verhalen te vertellen, te opiniëren, te beïnvloeden en ludieke acties in gang te zetten.

De LOBBY

2023-09-06T12:13:02+02:00september 2023|Agenderen, Bewustwording, Projecten|

Veel jongeren weten na detentie niet meer hun weg te vinden in de maatschappij. De LOBBY onderzoekt wat nodig is om te voorkomen dat zij na detentie dak- of thuisloos worden.

Thuis op bezoek

2023-09-20T10:47:45+02:00december 2019|Bestaanszekerheid, Bewustwording, Kansengelijkheid, Projecten|

SZN presenteert een serie prikkelende verhalen over jongerendakloosheid. Designer Hannah van Luttervelt ontwierp een mobiel huis waarmee ze ervaringsdeskundigen, professionals en samenwerkingspartners van SZN bezoekt. Ieder bouwt z'n eigen thuis, ieder vertelt z'n eigen verhaal en levert zijn eigen bijdrage.

Ga naar de bovenkant