Samen met jongeren activeert SZN overheden, politiek, organisaties en burgers om de situatie van dak- en thuisloze jongeren blijvend te verbeteren en jongerendakloosheid te voorkomen. Op deze pagina laten wij zien waar we aan werken en wat onze resultaten zijn.

/// Lobbyen & agenderen

/// Vernieuwing versnellen

///  Kennis delen

///  Verbinden

SZN in het kort

/// Wij agenderen en lobbyen

Wij leggen vraagstukken en problemen bloot, kweken begrip door verhalen te vertellen, wij opiniëren, beïnvloeden en zetten ludieke acties in gang.

/// Wij versnellen vernieuwing

Wij experimenteren, delen oplossingen, kennis en expertise, en zetten actie-onderzoeken in gang.

/// Wij verbinden netwerken

Wij organiseren bijeenkomsten, zijn intermediair, versterken relaties en bouwen aan netwerken.

De basis op orde: wonen, inkomen, onderwijs, ondersteuning

Samen met jongeren heeft SZN de belangrijkste actiepunten op een rij gezet om de basis op orde te krijgen: wonen, inkomen, onderwijs en toegang tot passende ondersteuning.

Lees verder

Onderzoek, feiten & cijfers

Wij zetten actie-onderzoeken in gang, experimenteren en delen oplossingen, kennis en expertise. Zodat gemeenten, instanties, politici, fondsen en beslissers jongerendakloosheid kunnen aanpakken en voorkomen.

18-/18+

Jongeren die geen netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen, hebben goede ondersteuning nodig in de overgang naar zelfstandigheid. SZN levert met vernieuwende experimenten een bijdrage aan een soepele overgang van 18- naar 18+.

Lees verder

Bewustwording

Wij kweken begrip voor de problematiek van kwetsbare jongeren door verhalen te vertellen, te opiniëren, te beïnvloeden en ludieke acties in gang te zetten.

Lees verder

Schulden voorkomen

Het merendeel van de dak- en thuisloze jongeren heeft schulden. SZN stelt dit aan de kaak en experimenteert met manieren om jongeren aan voldoende inkomen te helpen.

Lees verder

Elke dakloze jongere kost de maatschappij nu 36.000 tot 100.000 euro per jaar, in totaal gaat het jaarlijks om minimaal 2,4 miljard euro.

Bewustwording

Preventie staat voorop voor SZN

Voor jongeren onder de 21 jaar hebben ouders een onderhoudsplicht. Wanneer je er alleen voor staat kom je daardoor snel in de schulden omdat een uitkering tot 21 jaar (slechts € 253,17 p/m) onvoldoende is om van rond te komen. Daarom is SZN de aanpak van het Bouwdepot gestart.

Lees verder
Bewustwording

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

Het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren is een belangrijk resultaat van SZN’s inspanningen. SZN blijft nauw betrokken en adviseert het ministerie van VWS.

Lees verder
Bewustwording

#Zwerfsteen

Samen met jongeren uit Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Leeuwarden start SZN de campagne Zwerfsteen. Hiermee willen zij bij Rijk en gemeenten aandacht vragen voor de last die je dag in dag uit bij je draagt als je dak- en/of thuisloos bent.

Lees verder
18-/18+

18+ doos

Wie aan Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) denkt, denkt niet meteen aan cadeautjes uitdelen. SZN is immers de belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren en dan gaat het vaker over problemen dan over trakteren. Toch is het winnende idee van SZN aan de ideeëncompetitie ‘Smart society meets design’ een cadeau: de 18+ doos.

Lees verder

Voor wie zetten we ons in?

/// Jongeren

Jongeren waarvan de ouders buiten beeld zijn: met en voor dak- en thuisloze jongeren behartigen wij hun belangen.

/// Het werkveld

Gemeenten en organisaties op het gebied van zorg, wonen, leren, werk en financiën: wij stimuleren, delen kennis, expertise en oplossingen, en genereren positieve aandacht.

/// Politiek, fondsen, beslissers

Wij lobbyen, vragen om oplossingen en om knelpunten weg te nemen, zodat mensen in het veld hun werk goed kunnen doen.

/// De samenleving

Wij delen verhalen, zodat burgers begrijpen dat jongerendakloosheid een maatschappelijk probleem is. Pas als het publiek naar oplossingen vraagt, kan er wat veranderen.