Wat doen wij

Samen met jongeren activeert SZN overheden, politiek, organisaties en burgers om de situatie van dak- en thuisloze jongeren blijvend te verbeteren en jongerendakloosheid te voorkomen. Op deze pagina laten wij zien waar we aan werken en wat onze resultaten zijn.

/// Wij agenderen en lobbyen

Wij leggen vraagstukken en problemen bloot, kweken begrip door verhalen te vertellen, wij opiniëren, beïnvloeden en zetten ludieke acties in gang.

/// Wij versnellen vernieuwing

Wij experimenteren, zetten actie-onderzoeken in gang en delen oplossingen, kennis en expertise.

/// Wij verbinden netwerken

Wij organiseren bijeenkomsten, zijn intermediair, versterken relaties en bouwen aan netwerken.

Elke dakloze jongere kost de maatschappij nu 36.000 tot 100.000 euro per jaar, in totaal gaat het jaarlijks om minimaal 2,4 miljard euro.

/// Preventie

Preventie staat voorop voor SZN; voorkomen dat jongeren dak- of thuisloos worden. Het staat centraal in alles wat we doen en bij iedereen die we aanspreken. We lobbyen voor preventie en onderzoeken met partijen en jongeren hoe preventie een plek kan krijgen in beleid. Dakloosheid voorkomen levert winst op voor iedereen.

/// Beleidsadvies

Wij bieden beleidsmakers en politici voorstellen om jongerendakloosheid op landelijk en gemeentelijk niveau aan te pakken en te voorkomen. Hierbij stimuleren we praktisch uitvoerbaar beleid dat daadwerkelijk aansluit bij jongeren.

/// Kennis delen

Wij zetten actie-onderzoeken in gang, experimenteren, werken aan een duurzame onderzoeksagenda en delen oplossingen, kennis en expertise.

/// Voldoende inkomen

Voldoende inkomen geeft jongeren de kans om aan een zelfstandige toekomst te werken. Wij experimenteren hiermee (met de aanpak ‘het Bouwdepot’) en maken ons hard voor voldoende inkomen voor jongeren van 18-20 jaar die niet kunnen rekenen op de onderhoudsplicht van hun ouders.

/// Betaalbaar wonen

Een veilige en betaalbare woonplek biedt de benodigde rust en stabiliteit voor een opleiding of baan. Wij zoeken creatieve oplossingen en lobbyen om betaalbare jongerenhuisvesting voor elkaar te krijgen.

/// Overgang 18-/18+

Jongeren die geen netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen, hebben goede ondersteuning nodig in de overgang naar zelfstandigheid. SZN levert met vernieuwende experimenten een bijdrage aan een soepele overgang van 18- naar 18+.

‘Jongerendakloosheid is geen ver-van-m’n-bed-probleem van moeilijke jongeren. Het is een te voorkomen en op te lossen vraagstuk van gewone jongeren in een ongewone situatie’

Voor wie zetten we ons in?

/// Jongeren

Jongeren waarvan de ouders buiten beeld zijn: met en voor dak- en thuisloze jongeren behartigen wij hun belangen.

/// Het werkveld

Gemeenten en organisaties op het gebied van zorg, wonen, leren, werk en financiën: wij stimuleren, delen kennis, expertise en oplossingen, en genereren positieve aandacht.

/// Politiek, fondsen, beslissers

Wij lobbyen, vragen om oplossingen en om knelpunten weg te nemen, zodat mensen in het veld hun werk goed kunnen doen.

/// De samenleving

Wij delen verhalen, zodat burgers begrijpen dat jongerendakloosheid een maatschappelijk probleem is. Pas als het publiek naar oplossingen vraagt, kan er wat veranderen.