Het Bouwdepot is een pilot waarin voormalig thuisloze jongeren een jaar lang een vast maandelijks inkomen ontvangen om zelf te bouwen aan hun toekomst. Initiatiefnemers SZN en social designer Manon van Hoeckel werken hiervoor samen met ontwerpers, onderzoekers, thuisloze jongeren en hun begeleiders.

Het aantal dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 30 jaar is in tien jaar tijd verdrievoudigd van 4.000 in 2009 naar 12.600 in 2018, aldus het CBS. Achter iedere jongere schuilt een eigen verhaal, met moeilijke en mooie momenten, ambities en dromen. Het Bouwdepotteam is ervan overtuigd dat social designers kunnen helpen dit aantal drastisch terug te dringen. In de pilot het Bouwdepot krijgen tien voormalig thuisloze jongeren een jaar lang financiële rust, in de vorm van een maandelijks inkomen van 1050 euro (het bijstandsniveau van een 21-jarige). Vanuit vertrouwen en zonder voorwaarden of beperkingen krijgen zij hiermee de kans om aan hun toekomst te bouwen.

Samen met jongeren

De jongeren worden actief betrokken bij de uitvoering van het Bouwdepot. Met ondersteuning van hun begeleider stellen zij een persoonlijk Bouwplan samen. Hierin staan afspraken over hun financiën, maar ook zelfgekozen doelen voor het pilotjaar. Manon van Hoeckel: “Zo is met een van de jongeren de afspraak gemaakt dat er geen geld uit zijn Bouwdepot wordt uitgeleend aan anderen. Daar is hij zelf mee gekomen. Als vrienden nu vragen of ze geld kunnen lenen, kan hij zeggen dat het niet kan vanwege de overeenkomst. Deze afspraak helpt in plaats van dat het hem belemmert.”

‘Ik wil tijdens de Bouwdepot-pilot op een laagdrempelige manier kennismaken met werk of vrijwilligerswerk’ – Kyra

Podcast over ervaringen

In een maandelijkse podcast vertellen vijf jongeren (Gino, Kyra, Shuburney, Rami en Imane) met een Bouwdepot over hun ervaringen. De podcast wordt onder meer verspreid via WhatsApp. Inschrijven kan door een bericht met ‘aanmelden’ te sturen naar 06-82 18 63 12. Aanmelden via de website kan ook: www.hetbouwdepot.nl/abonneer

‘Ik hoop dat ik op een gegeven moment mijn eigen plekje heb, mijn eigen woning, mijn eigen slaapplek’ – Rami

Bouwen aan het fundament

Met het Bouwdepot willen we dakloosheid voorkomen door te zorgen voor een stabiele financiële basis. De bijstandsuitkering van 255 euro, waar sommige jongeren van 18 tot 21 jaar op aangewezen zijn, is namelijk lang niet toereikend om zelfstandig van te kunnen leven. Ouders hebben volgens de wet onderhoudsplicht tot 21 jaar. Daarom is de bijstandsnorm voor 18- tot 21-jarigen slechts 255 euro per maand. Jongeren al Gino, Kyra, Shuburney, Rami en Imane kunnen niet op hun ouders terugvallen. Zij komen allemaal uit een onveilige thuissituatie. Hierdoor zijn ze op straat, in de crisisopvang of op iemands bank beland. Marleen van der Kolk van SZN: “Met het Bouwdepot bouwen we aan het fundament – bestaanszekerheid, voldoende inkomen, een netwerk en een veilige woonplek – voor een zelfredzame toekomst van deze jongeren.”

Onderzoek

SZN onderzoekt tijdens de Bouwdepot-pilot wat financiële bestaanszekerheid met de jongeren doet. Marleen van der Kolk: “We willen onderzoeken of de jongeren minder stress ervaren door de financiële bestaanszekerheid, kijken welke volgende stappen ze zelf kunnen zetten, kijken of de jongeren uit het tijdelijke vangnet van de bijstand blijven en of een jaar Bouwdepot voldoende is voor hen.

‘Met deze aanpak kunnen we de route naar dakloosheid doorbreken’ – Marleen van der Kolk

Samen met gemeenten

SZN wil ook gemeenten bij het Bouwdepot betrekken. Marleen van der Kolk: “Het probleem van de bijstandsnorm van 255 euro is geland. Nu willen we met gemeenten samen zoeken hoe we dit kunnen doorzetten. Met deze aanpak kunnen we de route naar dakloosheid doorbreken. We hebben nu een proef met tien jongeren, maar we willen een écht experiment, waar je een onderzoeker op zet, met vijftig – of idealiter honderd – jongeren.”

Meer weten? https://hetbouwdepot.nl

In de media

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van ons werk en de resultaten die wij boeken. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Het Bouwdepot is een samenwerking tussen SZN, social designers, Stichting Mara Projecten Den Haag/Rotterdam, Stichting Basisberaad Rotterdam, het Kansfonds, Neos Eindhoven, Stichting DOEN, FNO, Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, Hogeschool Utrecht, Fontys Hogescholen, Design Academy, thuisloze jongeren en hun begeleiders.