Het Bouwdepot (in samenwerking met de gemeenten Eindhoven, Amersfoort, Rijnstreek gemeenten en Groningen) is een van de twaalf finalisten van GemeenteDelers 2022. GemeenteDelers is een initiatief van VNG, VDP (die zich inzet voor passende gemeentelijke dienstverlening) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is een podium om kennis en ervaring te delen en geeft speciaal aandacht aan initiatieven die geslaagd, waardevol en herbruikbaar zijn. Lef, kijken naar wat wél kan, samenwerken met inwoners en ondernemers en toepassen van de menselijke maat worden extra gewaardeerd.

Tijdens het VNG-congres op 29 juni werden de winnaars bekendgemaakt, waaronder Project 010: wonen voor dakloze jongeren met integrale ondersteuning op maat. Wij feliciteren de winnaars van harte. Dat het Bouwdepot in de finale is gekomen, is een opsteker en betekent mooie landelijke aandacht. Ook komt het Bouwdepot in de databank van goede praktijkvoorbeelden van de VNG.

Werkt u bij een gemeente en wilt u met de aanpak het Bouwdepot aan de slag? Bel dan met Marleen van der Kolk (06-30720138) of mail naar info@hetbouwdepot.nl.