Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) is de landelijke belangenbehartiger van zwerfjongeren.

Ons hoofddoel is: de situatie van dak- en thuisloze jongeren blijvend te verbeteren.

 

De term zwerfjongeren geeft aan dat jongeren geen eigen, vaste en veilige woonplek hebben als basis om aan je toekomst te werken. Zwerfjongeren is eigenlijk vooral een politieke term. Als Stichting Zwerfjongeren Nederland komen wij op voor de belangen van deze jongeren.
We erkennen dat de term zwerfjongeren niet bij de jongeren zelf past, zij willen zo ook niet worden genoemd. Daarom spreken we liever over dak- en thuisloze jongeren.

SZN heeft een groot, divers netwerk. Bij veel projecten rond dak- en thuisloosheid bij jongeren zijn wij een belangrijke partner.
Ons landelijke bureau zit in Amsterdam, met twee parttime medewerkers. Daarnaast werken we met professionals op oproepbasis en een landelijk netwerk van organisaties en allianties.

Onze medewerkers

Vanuit ons landelijke bureau in Amsterdam werken we met twee vaste medewerkers:

  • Hella Masuger, directeur
  • Marleen van de Kolk, programmamanager Van de straat.

Ons bestuur

SZN werkt met een bestuur op afstand. Leden van het Bestuur ontvangen geen bezoldiging of kostenvergoeding.

  • Voorzitter: Kees van Anken, voormalig directeur bestuurder ZIENN Opvang en Ondersteuning
  • Penningmeester: Wim Lubben, partner aandeelhouder Mazars
  • Algemeen lid: Anne Wilbers, bestuurder woningcorporatie Mooiland

Partners

SZN werkt nauw samen met de volgende organisaties:

ANBI_zk_FC_blauwANBI-status

SZN heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) Dit  geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Zie voor meer informatie hierover: Belastingvoordeel ANBI

Lees hier ons financieel jaarverslag 2016 en ons beleidsplan 2016-2018.

Meer informatie?
Stuur een email aan onze directeur: h.masuger@zwerfjongeren.nl

Bankgegevens

IBAN: NL88 INGB 0004 5004 00

Overige gegevens

SZN staat geregistreerd als Stichting Zwerfjongeren Nederland
Kamer van Koophandel: 41209184
RSIN/fiscaal belastingnummer: 801244158

Ons postadres is

SZN, Postbus 95301, 1090 HH, Amsterdam