SZN is dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Met en voor jongeren roepen wij overheden, ambtenaren, politiek en organisaties op om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. Dat wil toch iedereen?

De basis op orde

Juist voor kwetsbare jongeren in adolescentie

Een zwervend bestaan leiden als achttienjarige zonder uitzicht op perspectief; dat wens je niemand toe. Geen inkomen, geen dak boven je hoofd en afhankelijk van de goedwillendheid van een beperkt sociaal netwerk, wildvreemden of formele instellingen. Toch is het jaarlijks voor 20.000 jongeren in Nederland een realistisch perspectief.  Lees hier meer >

Onze 5 actiepunten voor gemeenten

Volgend jaar, op 21 maart, zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Stichting Zwerfjongeren Nederland en Federatie Opvang vragen in een pamflet aandacht van lokale, politieke partijen voor de problemen van jongeren in een kwetsbare positie. Lees hier meer >

De kwestie 18-/18+ nu echt oplossen

Jongeren in jeugdzorg op tijd voorbereiden op zelfstandigheid. Voor Van de Straat betekent dit: jongeren pas los laten als de volgende zaken geregeld zijn: woonplek, inkomen, schulden, onderwijs en werk en begeleiding. Bekijk hier ons Inspiratiemagazine >

Jongeren horen niet op straat!

Kun je hulp of een uitkering krijgen en wonen waar je maar wilt?

Wie voelt zich verantwoordelijk voor dak- en thuisloze jongeren?

Kansfonds staat voor een samenleving waarin kwetsbare mensen niet buitengesloten worden. Kansfonds zet de aandacht voor dak- en thuisloze jongeren in de versnelling. Het fonds financiert initiatieven die de kansen van zwerfjongeren vergroten. Zo ook Van de Straat, een samenwerkingsverband van organisaties dat de complexe problemen van deze jongeren aanpakt. Klik hier voor meer info over Kansfonds en de versneller ‘Zwerfjongeren: geloof in eigen kunnen’.

Onze prioriteiten

Wij willen een betere toekomst voor zwerfjongeren. Daarvoor is verandering en vernieuwing nodig. Zowel in als buiten de systemen van zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en financiën. Van de Straat voert hiervoor een algemene lobby en concrete projecten uit:

Van de Straat is een samenwerking van Stichting Zwerfjongeren Nederland, Federatie Opvang en DRIFT/Erasmus Universiteit.

Nieuws

In 2018 wil ik lasser worden en een baan vinden

"Nu volg ik een opleiding om lasser te worden. Daar is ook veel vraag naar. Dat vind ik belangrijk." ‘Ik doe een opleiding waar ik ook echt een baan in kan vinden’ David (22) woont in een huis met twaalf andere jongeren. Het [...]

Over SZN

Deze directeur ploetert voor al die duizenden dakloze jongeren die Nederland is vergeten

Foto: R. Cremers

“Al drie jaar volg ik de Stichting Zwerfjongeren en haar directeur, Hella Masuger. Ze probeert de situatie van dak- en thuisloze jongeren te verbeteren. Maar vaak zijn de jongeren zorgmoe. En de complexe organisaties die nodig zijn voor verandering werken ook niet altijd mee. Portret van een onvermoeibare vergaderzaalvechter.”

Vera Mulder
De Correspondent

Twitter

In de media

Jongeren in de problemen door schulden. Bekijk hier de uitzending van Kassa. Onder andere Marleen van der Kolk (programmamanager van de Straat) en ervaringsdeskundige Stephanie en komen aan het woord. Bekijk hier de video >

Feiten & Cijfers

Factsheet Zwerfjongeren in Nederland | SZN Januari 2017

Kennisdossier | Movisie

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van ons werk en de resultaten die wij boeken. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.