SZN is dé onafhankelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Met en voor jongeren activeren wij overheden, politiek, organisaties en burgers om jongerendakloosheid te voorkomen. Dat levert winst voor iedereen.

Raadsleden kunnen het verschil maken met SZN’s initiatiefvoorstel ‘Laat jongeren niet zwerven’

Met deze praktische voorstellen ondersteunt SZN gemeenteraadsleden die dakloosheid onder jongeren willen aanpakken en voorkomen. Lees meer en download het Initiatiefvoorstel ‘Laat jongeren niet zwerven’ >

SZN ondersteunt studenten bij actieonderzoek Dak- en Thuisloze Jongeren

Studenten uit het hoger onderwijs verzamelen verhalen van dak- en thuisloze jongeren. Zij willen hiermee aandacht en begrip genereren bij beleidsmakers en in de samenleving. Lees meer >

Feestje voor alle jongeren: draag bij aan de 18+doos

18 jaar een feestje voor alle jongeren!? Partners met lef gezocht! Geef geld, denk mee of doe mee om de 18+doos tot een succes te maken. Lees meer >

SZN zwengelt landelijk actieprogramma aan

Maart 2019 lanceerde staatssecretaris Blokhuis het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren; een belangrijk resultaat van SZN’s inspanningen de afgelopen jaren. Lees meer >

Van kostenpost naar investering

Investeren in dak- en thuisloze jongeren loont, blijkt uit een maatschappelijke kosten- en batenanalyse van DRIFT in opdracht van SZN. Lees meer en download het rapport >

De basis op orde juist voor kwetsbare jongeren

Factsheet Zwerfjongeren in Nederland (PDF)

Regiobinding, wat zijn de regels?

Onze prioriteiten

Top-3 om jongerendak- en thuisloosheid in een gemeente te voorkomen

Wonen

Zorg voor voldoende betaalbare en passende woonruimte voor jongeren, met als nodig ambulante begeleiding, zodat jongeren niet op straat terechtkomen.

Inkomen

Zorg voor een behoorlijke levensstandaard en voorkom dat jongeren in de schulden raken. 

Begeleiding

Zorg voor toegang tot adequate begeleiding en ondersteuning.

SZN wordt door Kansfonds ondersteund

Kansfonds staat voor een samenleving waarin kwetsbare mensen niet buitengesloten worden. Kansfonds zet de aandacht voor dak- en thuisloze jongeren in de versnelling. Het fonds financiert initiatieven die de kansen van zwerfjongeren vergroten. Zo ook Van de Straat, een samenwerkingsverband van organisaties dat de complexe problemen van deze jongeren aanpakt. Klik hier voor meer info  over Kansfonds en de versneller ‘Zwerfjongeren: geloof in eigen kunnen’.

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van ons werk en de resultaten die wij boeken. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.

 

Twitter