SZN. Dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Met en voor jongeren activeren wij overheden, ambtenaren, politiek en organisaties om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. Dat levert winst voor iedereen.

Volkskrant laat waarde van Bouwdepot zien

Columnist Margriet Oostveen laat in De Volkskrant goed zien hoe waardevol het Bouwdepot (ofwel de zekerheid van voldoende inkomen) is voor dakloze jongeren. “Echt onvergetelijk: Imane bleef maar stralen.”

Een (t)huis voor jongeren

Hoe kom je achter de woonbehoeftes van jongeren? In het OntwerpLab 'Een (t)huis voor jongeren' werken architectuurstudenten, ervaringsdeskundige jongeren en experts aan nieuwe woonoplossingen voor dak- en thuisloze jongeren.

Bouwen met staatssecretaris Blokhuis

Tussen onze maandelijkse aflevering door een Bouwdepot Special: een interview met staatssecretaris Paul Blokhuis. “We moeten meer sturen op vertrouwen“, aldus Blokhuis. In deze speciale aflevering vertelt hij over de noodzaak om dak-en thuisloze jongeren meer regie te geven. Daartoe zijn onconventionele beleidsplannen nodig. Het Bouwdepot is daar een goed voorbeeld van. Luister en denk met ons mee!

Oproep

SZN roept Rijk en gemeenten op: ‘Regel 12.600 woonplekken en 12.600 stabiele inkomens voor thuisloze jongeren.’

Dit is SZN’s bijdrage aan de verkiezingsprogramma’s

augustus 2020|

SZN heeft alle politieke partijen gevraagd jongerendakloosheid op te nemen in hun verkiezingsprogramma van de landelijke verkiezingen in maart 2021. Met deze bijdrage van SZN [...]

Beleidsvoorstel gemeenten ‘Laat jongeren niet zwerven’

november 2019|

Een veilige woning, je basisbehoeften kunnen betalen, onderwijs of werk en waar nodig ondersteuning om deze dingen te regelen. Voor de meeste jongeren zijn dit vanzelfsprekendheden [...]

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

juli 2019|

Op 14 maart 2019 lanceerde staatssecretaris Blokhuis (VWS) het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Met tal van acties de afgelopen jaren heeft SZN het driejarige [...]

Onze prioriteiten: top-3 om jongerendak- en thuisloosheid in een gemeente te voorkomen

WONEN Zorg voor voldoende betaalbare en passende woonruimte voor jongeren, met als nodig ambulante begeleiding, zodat jongeren niet op straat terechtkomen.

INKOMEN Zorg voor een behoorlijke levensstandaard en voorkom dat jongeren in de schulden raken. 

BEGELEIDING Zorg voor toegang tot adequate begeleiding en ondersteuning.

SZN wordt ondersteund door Kansfonds. Kansfonds staat voor een samenleving waarin plek is voor íedereen. Kansfonds zet de aandacht voor dak- en thuisloze jongeren in de versnelling, ook het werk van SZN ‘Laat jongeren niet zwerven’. Klik hier voor meer info over Kansfonds en het programma ‘Alle jongeren een thuis’.

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van ons werk en de resultaten die wij boeken. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.