SZN is dé onafhankelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Met en voor jongeren activeren wij overheden, politiek, organisaties en burgers om jongerendakloosheid te voorkomen. Dat levert winst voor iedereen.

Partners met lef gezocht!

Betaal mee aan de 18+doos en help zo jongerendakloosheid op te lossen. Lees meer >

SZN zwengelt Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren aan

Op 14 maart 2019 lanceerde staatssecretaris Blokhuis het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren; een belangrijk resultaat van SZN’s inspanningen de afgelopen jaren. Lees meer >

Staatssecretaris Blokhuis neemt Zwerfsteen in ontvangst uit handen van dak- en thuisloze jongeren

Samen met jongeren uit Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Leeuwarden start SZN de campagne Zwerfsteen. Hiermee willen zij bij Rijk en gemeenten aandacht vragen voor de last die je dag in dag uit bij je draagt als je dak- en/of thuisloos bent. Op 8 oktober namen Staatssecretaris Paul Blokhuis en Victor Everhardt, Wethouder jeugd van Utrecht ieder de eerste steen in ontvangst. Lees meer >

Van kostenpost naar investering

Perspectief voor dak- en thuisloze jongeren

Jaarlijks verlaten 20.000 jongeren op hun 18de jeugdzorg. Het probleem is dat er geen goede overgang is naar volwassenzorg. De kosten zijn hoog: tussen de 36.000 en 100.000 euro per jaar per jongere. DRIFT onderzocht wat een duurzame, preventieve aanpak van dakloosheid van jongeren oplevert. Lees hier meer >

De basis op orde

Conferentie 6 juni 2018

“Petje af voor de jongeren die met koningin Máximá en mij in gesprek gingen over aanpak #zwerfjongeren. Je weet pas echt hoe waardevol thuis is als je het niet hebt gehad. Samen hard aan het werk voor de basisbehoeften: dak boven je hoofd, inkomen en werk.” Dit twitterde staatssecretaris Paul Blokhuis na de conferentie ‘De basis op orde’ die wij samen met Kansfonds op 6 juni organiseerden voor bestuurders, beleidsmakers en professionals. Daar houden we hem aan! Lees meer >

De kwestie 18-/18+ nu echt oplossen

Jongeren horen niet op straat!

Kun je hulp of een uitkering krijgen en wonen waar je maar wilt?

Onze prioriteiten

Top-3 om jongerendak- en thuisloosheid in een gemeente te voorkomen

Wonen

Zorg voor voldoende betaalbare en passende woonruimte voor jongeren, met als nodig ambulante begeleiding, zodat jongeren niet op straat terechtkomen.

Inkomen

Zorg voor een behoorlijke levensstandaard en voorkom dat jongeren in de schulden raken. 

Begeleiding

Zorg voor toegang tot adequate begeleiding en ondersteuning.

Nieuws

SZN pleit verhoging leeftijd van 18 naar 21 voor alle jongeren in jeugdzorg We gaan daarom samen met de Federatie Opvang minister De Jonge in een gezamenlijke brief oproepen om alle vormen van jeugdzorg langer te laten doorlopen als dat nodig is. Je moet de zorg op [...]

Over SZN

Deze directeur ploetert voor al die duizenden dakloze jongeren die Nederland is vergeten

Foto: R. Cremers

“Al drie jaar volg ik de Stichting Zwerfjongeren en haar directeur, Hella Masuger. Ze probeert de situatie van dak- en thuisloze jongeren te verbeteren. Maar vaak zijn de jongeren zorgmoe. En de complexe organisaties die nodig zijn voor verandering werken ook niet altijd mee. Portret van een onvermoeibare vergaderzaalvechter.”

Vera Mulder
De Correspondent

Twitter

In de media

Jongeren in de problemen door schulden. Bekijk hier de uitzending van Kassa. Onder andere Marleen van der Kolk (programmamanager van de Straat) en ervaringsdeskundige Stephanie en komen aan het woord. Bekijk hier de video >

Feiten & Cijfers

Factsheet Zwerfjongeren in Nederland | SZN Januari 2017

Kennisdossier | Movisie

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van ons werk en de resultaten die wij boeken. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.