FAQ items aan het laden...
SZN. Dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Met en voor jongeren activeren wij overheden, ambtenaren, politiek en organisaties om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. Dat levert winst voor iedereen.

Uit detentie, en dan?

Veel jongeren weten na detentie niet meer hun weg te vinden in de maatschappij. De LOBBY onderzoekt wat nodig is om te voorkomen dat zij na detentie dak- of thuisloos worden.

SZN’s meest recente brief aan de voorzitter, griffier en leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS Tweede Kamer der Staten Generaal. Betreft: commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie d.d. 11 mei 2022.

De beeldbank van het Beelddepot is nu actief!

Dakloosheid in het juiste perspectief.
Gebruik de foto’s van het Beelddepot en draag bij aan een divers en juist beeld van dak- en thuisloze jongeren.

WoonLab gaat geschikte huisvestiging voor (ex-dakloze) jongeren versnellen

december 2020|

SZN maakt zich hard voor betaalbare jongerenhuisvesting. Zo hebben we in 2020 het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren' opgezet, samen met TU/e, Neos en social design studio Joes+Manon. Het WoonLab gaat creatieve woonconcepten realiseren die voor jongeren echt het verschil kunnen maken.

Beleidsvoorstel gemeenten ‘Laat jongeren niet zwerven’

november 2019|

Een veilige woning, je basisbehoeften kunnen betalen, onderwijs of werk en waar nodig ondersteuning om deze dingen te regelen. Voor de meeste jongeren zijn dit vanzelfsprekendheden [...]

Onze prioriteiten: top-3 om jongerendak- en thuisloosheid in een gemeente te voorkomen

WONEN Zorg voor voldoende betaalbare en passende woonruimte voor jongeren, met als nodig ambulante begeleiding, zodat jongeren niet op straat terechtkomen.

INKOMEN Zorg voor een behoorlijke levensstandaard en voorkom dat jongeren in de schulden raken. 

BEGELEIDING Zorg voor toegang tot adequate begeleiding en ondersteuning.

Adessium streeft naar een samenleving die mensen stimuleert in harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving.

Kansfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en niemand voor zichzelf leeft. Met ‘Alle jongeren een thuis’ heeft Kansfonds extra aandacht voor dak- en thuisloze jongeren.

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van ons werk en de resultaten die wij boeken. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.