Op 14 september 2021 is de campagne Gemeente geef(t)huis gestart. SZN roept hiermee de wethouders Wonen van alle gemeenten op om jongeren op te nemen in de prestatieafspraken, die gemeenten en woningcorporaties dit najaar vastleggen. Dit voorkomt dakloosheid onder jongeren die het zonder de steun van hun ouders moeten redden. Een betaalbare woonplek geeft jongeren de rust om aan hun toekomst te werken. Net als hun leeftijdgenoten voor wie de steun van hun ouders vanzelfsprekend is.

SZN. Dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Met en voor jongeren activeren wij overheden, ambtenaren, politiek en organisaties om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. Dat levert winst voor iedereen.

1 jaar Bouwdepot: rust, leergeld, zelfstandigheid en perspectief

Een jaar lang kregen vijf jongeren het Bouwdepot: elke maand kregen zij onvoorwaardelijk 1050 euro. ‘Ik zit al vanaf mijn zestiende in een overlevingsmodus. Nu kan ik eindelijk aan mezelf werken.’ Dit zijn de lessen van het eerste jaar Bouwdepot.

Oproep aan Rijk en gemeenten: betaalbaar wonen en voldoende inkomen voor jongeren

In het welvarende Nederland vallen jongeren die het zonder steun van hun ouders moeten zien te redden, tussen wal en schip. Dat is een maatschappelijk probleem. De oplossing: jongerendak- en thuisloosheid voorkomen door betaalbaar wonen en voldoende inkomen. Met deze concrete voorstellen van SZN kunnen gemeenten en het Rijk aan de slag.

Huishonger

december 2020|

Luister en denk met ons mee!

Tussen onze maandelijkse aflevering door een Bouwdepot Special: een interview met staatssecretaris Paul Blokhuis. “We moeten meer sturen op vertrouwen“, aldus Blokhuis. In deze speciale aflevering vertelt hij over de noodzaak om dak-en thuisloze jongeren meer regie te geven.

Het is onacceptabel dat er in ons land 40.000 mensen op straat leven. Dit moet veranderen. Roep jij samen met ons de lijsttrekkers op om op te komen voor de belangen van daklozen tijdens de formatie?

WoonLab gaat geschikte huisvestiging voor (ex-dakloze) jongeren versnellen

december 2020|

SZN maakt zich hard voor betaalbare jongerenhuisvesting. Zo hebben we in 2020 het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren' opgezet, samen met TU/e, Neos en social design studio Joes+Manon. Het WoonLab gaat creatieve woonconcepten realiseren die voor jongeren echt het verschil kunnen maken.

Dit is SZN’s bijdrage aan de verkiezingsprogramma’s

augustus 2020|

SZN heeft alle politieke partijen gevraagd jongerendakloosheid op te nemen in hun verkiezingsprogramma van de landelijke verkiezingen in maart 2021. Met deze bijdrage van SZN [...]

Beleidsvoorstel gemeenten ‘Laat jongeren niet zwerven’

november 2019|

Een veilige woning, je basisbehoeften kunnen betalen, onderwijs of werk en waar nodig ondersteuning om deze dingen te regelen. Voor de meeste jongeren zijn dit vanzelfsprekendheden [...]

Onze prioriteiten: top-3 om jongerendak- en thuisloosheid in een gemeente te voorkomen

WONEN Zorg voor voldoende betaalbare en passende woonruimte voor jongeren, met als nodig ambulante begeleiding, zodat jongeren niet op straat terechtkomen.

INKOMEN Zorg voor een behoorlijke levensstandaard en voorkom dat jongeren in de schulden raken. 

BEGELEIDING Zorg voor toegang tot adequate begeleiding en ondersteuning.

Adessium streeft naar een samenleving die mensen stimuleert in harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving.

Kansfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en niemand voor zichzelf leeft. Met ‘Alle jongeren een thuis’ heeft Kansfonds extra aandacht voor dak- en thuisloze jongeren.

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van ons werk en de resultaten die wij boeken. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.