Dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Met en voor jongeren activeren wij overheden, ambtenaren, politiek en organisaties om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. Dat levert winst voor iedereen.

Dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Met en voor jongeren activeren wij overheden, ambtenaren, politiek en organisaties om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. Dat levert winst voor iedereen.

Preventie staat voorop voor SZN: Het Bouwdepot

Voor jongeren onder de 21 jaar hebben ouders een onderhoudsplicht. Wanneer je er alleen voor staat kom je daardoor snel in de schulden omdat een uitkering tot 21 jaar (slechts € 253,17 p/m) onvoldoende is om van rond te komen. Daarom is SZN de aanpak van het Bouwdepot gestart.

Beleidsvoorstel SZN voorziet in behoefte

Beleidsvoorstel SZN voorziet in behoefte SZN heeft beleidsmakers en raadsleden van verschillende gemeenten hun mening gevraagd over SZN's praktische handreiking 'Laat jongeren niet zwerven'. Dit beleidsvoorstel ondersteunt gemeenten om jongerendakloosheid te voorkomen. SZN [...]

Duurzame onderzoeksagenda jongerendak- en thuisloosheid

Duurzame onderzoeksagenda jongerendak- en thuisloosheid SZN werkt samen met betrokkenen aan een duurzame onderzoeksagenda jongerendak- en thuisloosheid. Een van SZN's acties is sturen op effectief beleid en interventies die beter aansluiten bij jongeren en het voorkomen van jongerendakloosheid. Om politici en beleidsmakers te kunnen voeden met goede informatie, is samenhangende kennis nodig. Het onderzoek naar jongerendak- en thuisloosheid tot nu toe is versnipperd, blijkt uit een quickscan van Lia van [...]

Oproep

SZN roept Rijk en gemeenten op: ‘Regel 12.600 woonplekken en 12.600 stabiele inkomens voor thuisloze jongeren.’

Thuis op bezoek

SZN presenteert een serie prikkelende verhalen over jongerendakloosheid. Designer Hannah van Luttervelt ontwierp een mobiel huis waarmee ze ervaringsdeskundigen, professionals en samenwerkingspartners van SZN bezoekt. Ieder bouwt z'n eigen thuis, ieder vertelt z'n eigen verhaal en levert zijn eigen bijdrage.

Beleidsvoorstel ‘Laat jongeren niet zwerven’

Beleidsvoorstel 'Laat jongeren niet zwerven' SZN biedt ambtenaren, wethouders en gemeenteraadsleden met het kant-en-klare beleidsvoorstel ‘Laat jongeren niet zwerven’ 20 praktische voorstellen om jongerendakloosheid [...]

SZN maakt het gemeenten gemakkelijk met kant-en-klaar beleidsvoorstel ‘Laat jongeren niet zwerven’

Met 20 praktische voorstellen ondersteunt SZN ambtenaren, wethouders en gemeenteraadsleden die dakloosheid onder jongeren willen aanpakken en voorkomen. Lees meer >

SZN zwengelt landelijk actieprogramma aan

In maart 2019 lanceerde staatssecretaris Blokhuis het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren; een belangrijk resultaat van SZN’s inspanningen de afgelopen jaren. Lees meer >

‘Een onderzoeksprogramma voorkomt versplintering en overtuigt beleidsmakers’

SZN wil samen met betrokkenen een meerjarig programma opstellen voor onderzoek naar dak- en thuisloze jongeren. Als aanzet zette daklozenexpert Lia van Doorn van de Hogeschool Utrecht met een quickscan het onderzoek sinds 2010 op een rij. “Onderzoek naar het gezin is een grote blinde vlek.” Lees meer >

De basis op orde. Juist voor kwetsbare jongeren

Factsheet Zwerfjongeren in Nederland (PDF)

Regiobinding, wat zijn de regels?

Onze prioriteiten

Top-3 om jongerendak- en thuisloosheid in een gemeente te voorkomen

Wonen

Zorg voor voldoende betaalbare en passende woonruimte voor jongeren, met als nodig ambulante begeleiding, zodat jongeren niet op straat terechtkomen.

Inkomen

Zorg voor een behoorlijke levensstandaard en voorkom dat jongeren in de schulden raken. 

Begeleiding

Zorg voor toegang tot adequate begeleiding en ondersteuning.

SZN wordt door Kansfonds ondersteund

Kansfonds staat voor een samenleving waarin kwetsbare mensen niet buitengesloten worden. Kansfonds zet de aandacht voor dak- en thuisloze jongeren in de versnelling. Het fonds financiert initiatieven die de kansen van zwerfjongeren vergroten. Zo ook Van de Straat, een samenwerkingsverband van organisaties dat de complexe problemen van deze jongeren aanpakt. Klik hier voor meer info  over Kansfonds en de versneller ‘Zwerfjongeren: geloof in eigen kunnen’.

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van ons werk en de resultaten die wij boeken. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.

 

Twitter

SZN ontvangt voor haar werk ondersteuning van