FAQ items aan het laden...
SZN. Dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Met en voor jongeren activeren wij overheden, ambtenaren, politiek en organisaties om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. Dat levert winst voor iedereen.

Nieuwe successen van het Bouwdepot

De aanpak het Bouwdepot blijft successen behalen. De Belastingdienst beweegt mee, in Eindhoven krijgt een tweede groep jongeren (18-20 jaar) een Bouwdepot, de aanpak heeft goede resultaten en er is veel media-aandacht.

De LOBBY

Veel jongeren weten na detentie niet meer hun weg te vinden in de maatschappij. De LOBBY onderzoekt wat nodig is om te voorkomen dat zij na detentie dak- of thuisloos worden.

De LOBBY

september 2023|

De beeldbank van het Beelddepot is nu actief!

Dakloosheid in het juiste perspectief.
Gebruik de foto’s van het Beelddepot en draag bij aan een divers en juist beeld van dak- en thuisloze jongeren.

Werkplek in Utrecht gezocht!

Het team van SZN en het Bouwdepot is op zoek naar kantoorruimte Utrecht.

‘SZN laat zien dat het anders kan’

januari 2024|

Marleen van der Kolk is directeur van Stichting Zwerfjongeren Nederland en Stichting het Bouwdepot. Als luis in de pels en met lef blijft SZN met jongeren, uiteenlopende denkers, doeners en samenwerkingspartners het systeem uitdagen en preventie in gang zetten. “We leren door te doen en delen onze kennis en lessen. Op zo’n manier dat de jongeren én gemeenten er echt iets aan hebben.”

‘Ik ben erg onder de indruk van SZN’s lef en menselijke aanpak’

januari 2024|

Giulietta Marani is bestuurslid van SZN en Stichting het Bouwdepot. Ze is ook programmadirecteur Digicampus, bestuurslid GovTech NL en lid van de raad van adviseurs van innovatieplatform Alkemio. Ze kan SZN helpen partijen bij elkaar te brengen en op een andere manier het gesprek aan te laten gaan. Ook heeft ze een goed beeld van de fondsen binnen de overheid, hoe SZN kan experimenteren met andere manieren van financiering en nieuwe kennis en expertise kan binnenhalen.

‘Ik stroop graag m’n mouwen op om het verschil te helpen maken’

januari 2024|

Jan Belon is bestuurslid van SZN en Stichting het Bouwdepot. Hij is ook mede-oprichter en directeur Strategie van Afdeling Buitengewone Zaken, oprichter en directeur van Openr en oprichter en secretaris van Seev. Hij zet zijn creativiteit graag in voor kwetsbare doelgroepen en wordt er blij van maatschappelijke vraagstukken onconventioneel aan te pakken. Jan wil met zijn frisse blik het vraagstuk van jongerendakloosheid opschudden en op een vernieuwende manier het verschil helpen maken voor dak- en thuisloze jongeren.

‘Ál onze jongeren verdienen een veilige en fijne onderwijstijd’

januari 2024|

Janine Slootmaekers is bestuurslid van SZN en Stichting het Bouwdepot. Ze is ook directeur Onderwijs & Kwaliteit van het Techniek College Rotterdam, lid van de raad van toezicht van Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. en Primo Schiedam, en bestuurslid van Stichting Consortium Beroepsonderwijs. De onzekerheid, onmacht en schaamte van dakloze jongeren die ze meemaakte, raken haar. Ze zet zich graag in voor deze kwetsbare groep. “Iedere jongere moet een dak boven het hoofd, en werk of onderwijs hebben.”

‘Jongeren zijn de toekomst, los die problemen op!’

december 2023|

Frank Verleg is de penningmeester van Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) en Stichting het Bouwdepot. Hij is ook partner bij HLB Blömer accountants en adviseurs en bestuurslid bij Kunstuitleen Utrecht. Frank wil er graag aan bijdragen om het leven van dak- en thuisloze jongeren weer op de rit te krijgen en jongerendakloosheid te voorkomen. Door financiële stabiliteit te waarborgen en met betrouwbare informatie fondsen tot langdurige ondersteuning te bewegen.

‘Het liefst wil ik dat we over tien jaar overbodig zijn’

december 2023|

Philippe de Jong, voorzitter van SZN en Stichting het Bouwdepot, zet zich in voor dak- en thuisloze jongeren. Hij wil met effectieve initiatieven zoals het Bouwdepot jongerendakloosheid structureel drastisch verminderen en voorkomen. Ook wil hij jongerendakloosheid blijvend onder de aandacht van politici en beleidsmakers houden. Met diep respect voor het werk van het vorige bestuur, gaat het nieuwe bestuur met hernieuwde energie een nieuwe fase in.

Onze prioriteiten: top-3 om jongerendak- en thuisloosheid in een gemeente te voorkomen

WONEN Zorg voor voldoende betaalbare en passende woonruimte voor jongeren, met als nodig ambulante begeleiding, zodat jongeren niet op straat terechtkomen.

INKOMEN Zorg voor een behoorlijke levensstandaard en voorkom dat jongeren in de schulden raken. 

BEGELEIDING Zorg voor toegang tot adequate begeleiding en ondersteuning.

Adessium streeft naar een samenleving die mensen stimuleert in harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving.

Kansfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en niemand voor zichzelf leeft. Met ‘Alle jongeren een thuis’ heeft Kansfonds extra aandacht voor dak- en thuisloze jongeren.

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van ons werk en de resultaten die wij boeken. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.