SZN kijkt terug op een jaar vol positieve aandacht en goede intenties van het Rijk, gemeenten, lokale en landelijke (branche) organisaties om te helpen de problemen van dak- en thuisloze jongeren op te lossen.

Koningin Máxima en staatssecretaris Blokhuis kwamen naar onze conferentie in juni. Blokhuis pakte de uitdaging voortvarend op en ging op 8 oktober, samen met jongeren, wethouder Victor Everhardt van de gemeente Utrecht en Kansfonds, bij het College voor de Rechten van de Mens in gesprek over knelpunten en oplossingen. Vervolgens kondigde Blokhuis op 18 oktober, met de #Zwerfsteen in zijn hand, in de Tweede Kamer een Actieprogramma Zwerfjongeren aan. SZN leverde hiervoor ideeën met daarin de prioriteiten die jongeren hebben aangegeven.

We zijn blij dat de campagne #Zwerfsteen, bedacht door jongeren, door veel belangrijke landelijke partijen wordt opgepakt. In 2019 gaan we hiermee door, als stimulans voor gemeenten om met dak- en thuisloze jongeren in gesprek te gaan over structurele oplossingen. 

Op de Dutch Design Week 2018 kreeg het thema 18-18+ met de 18+ doos, ontwikkeld met jongeren en designers, veel belangstelling van uiteenlopende personen en partijen. We gaan dit idee verder ontwikkelen met ‘Samen Organiseren’ van de VNG.

We voelen ons enorm gesteund om ook in 2019, samen met jongeren, het veld, politici en organisaties, ons te kunnen richten op concrete oplossingen voor dak- en thuisloze jongeren.

Staatssecretaris Blokhuis neemt Zwerfsteen in ontvangst uit handen van dak- en thuisloze jongeren

Samen met jongeren uit Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Leeuwarden start SZN de campagne Zwerfsteen. Hiermee willen zij bij Rijk en gemeenten aandacht vragen voor de last die je dag in dag uit bij je draagt als je dak- en/of thuisloos bent. Op 8 oktober namen Staatssecretaris Paul Blokhuis en Victor Everhardt, Wethouder jeugd van Utrecht ieder de eerste steen in ontvangst. Lees meer >

Veel belangstelling voor 18+doos op DDW

De 18+ doos oogstte veel belangstelling op de Dutch Design Week in oktober. Van overheden tot bedrijfsleven, van ouders tot hulpverleners – allemaal herkenden ze het vraagstuk hoe met 18-jarigen in contact te blijven en hun vertrouwen te winnen. De 18+ doos wordt als belangrijk middel gezien om dit voor elkaar te krijgen. Doe mee en voorkomen dat jongeren na hun 18e verjaardag in de problemen komen! Lees meer >

Van kostenpost naar investering

Perspectief voor dak- en thuisloze jongeren

Jaarlijks verlaten 20.000 jongeren op hun 18de jeugdzorg. Het probleem is dat er geen goede overgang is naar volwassenzorg. De kosten zijn hoog: tussen de 36.000 en 100.000 euro per jaar per jongere. DRIFT onderzocht wat een duurzame, preventieve aanpak van dakloosheid van jongeren oplevert. Lees hier meer >

De basis op orde

Conferentie 6 juni 2018

“Petje af voor de jongeren die met koningin Máximá en mij in gesprek gingen over aanpak #zwerfjongeren. Je weet pas echt hoe waardevol thuis is als je het niet hebt gehad. Samen hard aan het werk voor de basisbehoeften: dak boven je hoofd, inkomen en werk.” Dit twitterde staatssecretaris Paul Blokhuis na de conferentie ‘De basis op orde’ die wij samen met Kansfonds op 6 juni organiseerden voor bestuurders, beleidsmakers en professionals. Daar houden we hem aan! Lees meer >

Dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Met en voor jongeren roepen wij overheden, ambtenaren, politiek en organisaties op om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. Dat levert winst voor iedereen.

De basis op orde

Een zwervend bestaan leiden als achttienjarige zonder uitzicht op perspectief; dat wens je niemand toe. Geen inkomen, geen dak boven je hoofd en afhankelijk van de goedwillendheid van een beperkt sociaal netwerk, wildvreemden of formele instellingen. Toch is het jaarlijks voor 20.000 jongeren in Nederland een realistisch perspectief.  Lees hier meer >

8 acties voor verzekerde zorg

Bijna alle dak- en thuisloze jongeren hebben schulden bij de zorgverzekering. SZN onderzocht met de Gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis en Spirit hoe te voorkomen is dat jongeren die jeugdhulp verlaten, schulden opbouwen door betalingsachterstanden van de zorgpremie. Lees hier meer >

De kwestie 18-/18+ nu echt oplossen

Jongeren horen niet op straat!

Kun je hulp of een uitkering krijgen en wonen waar je maar wilt?

Kansfonds staat voor een samenleving waarin kwetsbare mensen niet buitengesloten worden. Kansfonds zet de aandacht voor dak- en thuisloze jongeren in de versnelling. Het fonds financiert initiatieven die de kansen van zwerfjongeren vergroten. Zo ook Van de Straat, een samenwerkingsverband van organisaties dat de complexe problemen van deze jongeren aanpakt. Klik hier voor meer info over Kansfonds en de versneller ‘Zwerfjongeren: geloof in eigen kunnen’.

Onze prioriteiten

Wij willen een betere toekomst voor zwerfjongeren. Daarvoor is verandering en vernieuwing nodig. Zowel in als buiten de systemen van zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en financiën. Van de Straat voert hiervoor een algemene lobby en concrete projecten uit:

Van de Straat is een samenwerking van Stichting Zwerfjongeren Nederland, Federatie Opvang en DRIFT/Erasmus Universiteit.

Nieuws

SZN pleit verhoging leeftijd van 18 naar 21 voor alle jongeren in jeugdzorg We gaan daarom samen met de Federatie Opvang minister De Jonge in een gezamenlijke brief oproepen om alle vormen van jeugdzorg langer te laten doorlopen als dat nodig is. Je moet de zorg op [...]

Over SZN

Deze directeur ploetert voor al die duizenden dakloze jongeren die Nederland is vergeten

Foto: R. Cremers

“Al drie jaar volg ik de Stichting Zwerfjongeren en haar directeur, Hella Masuger. Ze probeert de situatie van dak- en thuisloze jongeren te verbeteren. Maar vaak zijn de jongeren zorgmoe. En de complexe organisaties die nodig zijn voor verandering werken ook niet altijd mee. Portret van een onvermoeibare vergaderzaalvechter.”

Vera Mulder
De Correspondent

Twitter

In de media

Jongeren in de problemen door schulden. Bekijk hier de uitzending van Kassa. Onder andere Marleen van der Kolk (programmamanager van de Straat) en ervaringsdeskundige Stephanie en komen aan het woord. Bekijk hier de video >

Feiten & Cijfers

Factsheet Zwerfjongeren in Nederland | SZN Januari 2017

Kennisdossier | Movisie

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van ons werk en de resultaten die wij boeken. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.