SZN. Dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Met en voor jongeren activeren wij overheden, ambtenaren, politiek en organisaties om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. Dat levert winst voor iedereen.
Lia van Doorn, lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening aan Hogeschool Utrecht

‘Daklozen hebben tegenwoordig een ander profiel dan tien jaar geleden’

Danielle Arets, lector Journalistiek en Verantwoorde Innovatie, Fontys Hogeschool Journalistiek

‘Dak- en thuisloze jongeren zijn geen probleemjongeren, maar worden wel zo neergezet’

‘Alle professionals ten spijt: we komen niet tot structurele verbetering van situatie dak- en thuisloze jongeren’

Derk Loorbach, hoogleraar sociaal-economische transities, Erasmus Universiteit, directeur van DRIFT

Het team van het Bouwdepot is in september 2020 gastredacteur voor het platform ‘Iedereen onder een dak’. We praten met experts over de inkomenspositie van jongeren en de aanpak van het Bouwdepot. 

10 oktober 2020 / Wereld Daklozendag

Op 10 oktober was het voor het tiende jaar op rij Wereld Daklozendag; dat is geen dag om trots op te zijn. Wereldwijd zijn er meer dan honderd miljoen daklozen. In Nederland is het aantal [...]

Een (t)huis voor jongeren

Hoe kom je achter de woonbehoeftes van jongeren? In het OntwerpLab 'Een (t)huis voor jongeren' werken architectuurstudenten, ervaringsdeskundige jongeren en experts aan nieuwe woonoplossingen voor dak- en thuisloze jongeren.

Bouwen met staatssecretaris Blokhuis

Tussen onze maandelijkse aflevering door een Bouwdepot Special: een interview met staatssecretaris Paul Blokhuis. “We moeten meer sturen op vertrouwen“, aldus Blokhuis. In deze speciale aflevering vertelt hij over de noodzaak om dak-en thuisloze jongeren meer regie te geven. Daartoe zijn onconventionele beleidsplannen nodig. Het Bouwdepot is daar een goed voorbeeld van. Luister en denk met ons mee!

Oproep

SZN roept Rijk en gemeenten op: ‘Regel 12.600 woonplekken en 12.600 stabiele inkomens voor thuisloze jongeren.’

Dit is SZN’s bijdrage aan de verkiezingsprogramma’s

augustus 2020|

SZN heeft alle politieke partijen gevraagd jongerendakloosheid op te nemen in hun verkiezingsprogramma van de landelijke verkiezingen in maart 2021. Met deze bijdrage van SZN [...]

Beleidsvoorstel gemeenten ‘Laat jongeren niet zwerven’

november 2019|

Een veilige woning, je basisbehoeften kunnen betalen, onderwijs of werk en waar nodig ondersteuning om deze dingen te regelen. Voor de meeste jongeren zijn dit vanzelfsprekendheden [...]

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

juli 2019|

Op 14 maart 2019 lanceerde staatssecretaris Blokhuis (VWS) het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Met tal van acties de afgelopen jaren heeft SZN het driejarige [...]

Onze prioriteiten: top-3 om jongerendak- en thuisloosheid in een gemeente te voorkomen

WONEN Zorg voor voldoende betaalbare en passende woonruimte voor jongeren, met als nodig ambulante begeleiding, zodat jongeren niet op straat terechtkomen.

INKOMEN Zorg voor een behoorlijke levensstandaard en voorkom dat jongeren in de schulden raken. 

BEGELEIDING Zorg voor toegang tot adequate begeleiding en ondersteuning.

SZN wordt ondersteund door Kansfonds. Kansfonds staat voor een samenleving waarin plek is voor íedereen. Kansfonds zet de aandacht voor dak- en thuisloze jongeren in de versnelling, ook het werk van SZN ‘Laat jongeren niet zwerven’. Klik hier voor meer info over Kansfonds en het programma ‘Alle jongeren een thuis’.

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van ons werk en de resultaten die wij boeken. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.