SZN is een van de initiatiefnemers van de LOBBY, samen met Exodus, Young in Prison en social designbureau Afdeling Buitengewone Zaken. Wij vinden het belangrijk dat de overgang van vastzitten naar vrijkomen goed is geregeld. Dat voorkomt dat jongeren die uit detentie komen, zonder perspectief op straat belanden.

Verhalen en ideeën van jongeren zijn leidend

Wat is nodig om te voorkomen dat jongeren na detentie in een gat vallen en dak- of thuisloos worden? Hoe kan die overgang tussen binnen en buiten verbeteren? Deze vragen staan centraal in het ‘ontwerpend onderzoek’ in Rotterdam, dat de initiatiefnemers samen met jongeren met detentie-ervaring en hun begeleiders uitvoeren. Ook jongeren die nog vastzitten worden betrokken. De verhalen en ideeën van jongeren zijn leidend.  

‘Ik mis iemand die mijn ideeën serieus neemt’

Podcast, ontwerpsessies en gesprekken

De inzichten worden op verschillende manieren verzameld. In een podcastserie worden jongeren geïnterviewd over thuisvoelen, binnen en buiten, en obstakels waar ze eenmaal buiten de bak tegenaan liepen. Om de moeizame overgang tussen vastzitten en vrijkomen beter in beeld te krijgen, hebben de initiatiefnemers contact gelegd met Rotterdamse hulporganisaties, zoals de Rotterdamse Douwers en De Nieuwe Kans. Tijdens ontwerpsessies op locatie gingen ze met jongeren in gesprek over wat ze nodig hebben en wat beter kan. 

‘Ik had geen idee wat ik moest doen toen ik vrij was’

Vertrouwd contact

De jongeren missen vooral een vertrouwd en laagdrempelig contact, een toegankelijk luisterend oor. ‘De brug’ tussen binnen en buiten ontbreekt. Zo ontstond het idee om kapper Camiel – die regelmatig in de penitentiaire inrichting komt – contact met de jongeren te laten leggen. Ook zoekt de LOBBY naar praktische handvatten voor de jongeren. Bijvoorbeeld een rugzak in plaats van de plastic tas waarmee de jongeren vaak de penitentiaire inrichting uitkomen. Daar kan bijvoorbeeld een strippenkaart in voor kapper Camiel en een lunch bij De Nieuwe Kans. 

‘Naar buiten gaan is net zo zwaar als naar binnen moeten’

‘Zij snappen mij!’

In de LOBBY creëren we samen met lokale uitvoerende instanties een gedeelde identiteit. Niet talloze officiële instanties, begeleiders en bureaucratie, maar een informele uitstraling en beeldtaal die gaat over kracht en mogelijkheden in plaats van over hulpverlening. We werken met de LOBBY aan een merk dat jongeren in en na detentie herkennen, vertrouwen en dat hen laat zien: ‘Zij snappen mij en zijn er voor mij!’

‘Nog steeds is het een black box wanneer jongeren vrijkomen. Dat maakt het lastig om een vervolg voor hen te regelen’

Meer informatie 

De LOBBY

september 2023|