Op deze pagina staan de mijlpalen, links en downloads van onze projecten in chronologische volgorde.

2020

Duurzame onderzoeksagenda – De eerste resultaten
Eerste resultaten van de expertmeeting Duurzame onderzoeksagenda op 19 november 2019
Bewustwording

Unanieme wens om krachten te bundelen
Blog SZN over eerste expertmeeting Duurzame onderzoeksagenda
Bewustwording

Quickscan
Quickscan van daklozenexpert Lia van Doorn van de Hogeschool Utrecht naar de karakteristieken van het onderzoek naar dak- en thuisloze jongeren vanaf 2010.
Bewustwording

2019

Synthese en aanbevelingen
In navolging van de expertmeeting ‘onderzoeksagenda dak- en thuisloze jongeren’.
Bewustwording

Duurzame onderzoeksagenda – synthese en aanbevelingen
Inzichten en aanbevelingen van DRIFT na expertmeeting Duurzame onderzoeksagenda. Presentatie van Derk Loorbach (Drift) op 19 november 2019.
Bewustwording

‘Een onderzoeksprogramma voorkomt versplintering en overtuigt beleidsmakers’
SZN interviewt daklozenexpert Lia van Doorn van de Hogeschool Utrecht over haar quickscan en een duurzame onderzoeksagenda.
Beleid

Factsheet dak- en thuisloze jongeren in Nederland
Belangrijkste cijfers over dak- en thuisloze jongeren in Nederland.
Feiten & cijfers

Beleidsvoorstel ‘Laat jongeren niet zwerven’
20 praktische beleidsvoorstellen van SZN voor raadsleden, gemeenteambtenaren en wethouders om jongerendakloosheid in hun gemeente te voorkomen.
Beleid

SZN zwengelt Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2022
Nieuws, links en downloads over het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2022.
Beleid

2018

Denkschets Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren
Advies van SZN aan ministerie van VWS voor landelijk Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren
Beleid

Veel belangstelling voor 18+doos op Dutch Design Week
Artikel over prijswinnend idee van SZN voor leuke en informatieve cadeaubox voor alle jongeren die 18 jaar worden.
18-/18+

Hoe brengen we de basis op orde en voorkomen we jongerendakloosheid?
Jongeren adviseren staatssecretaris Paul Blokhuis, een verslag.
Basis op orde

Thuis is
Wat betekent thuis voor jou? Een website vol verhalen waarin mensen vertellen wat voor hen ’thuis’ is.
Basis op orde

Lef hebben, samenwerken en door de vingers kijken
Verslag van de conferentie ‘Breng de basis op orde’, georganiseerd door SZN en Kansfonds.
Basis op orde

Een veilige woonplek voor elke jongere!
Advies van SZN voor gemeenteraadsverkiezingen 2018: 5 actiepunten voor politieke partijen om de positie van kwetsbare jongeren te verbeteren.
Beleid, Wonen

Van kostenpost naar investering
Onderzoek naar kosten van opvang dakloze jongeren versus preventie van jongerendakloosheid.
Onderzoek

Met zorg verzekerd: winst voor iedereen
Zo voorkom je zorgverzekeringsschulden bij jongeren die jeugdzorg verlaten: acties voor verzekerde zorg.
Schulden

‘Met eenvoudige ingrepen kan jongeren, én de maatschappij, veel worden bespaard’
Interview met onderzoeker Jacolien Steen over de ervaringen en kennis die ze opdeed tijdens haar onderzoek naar de samenwerking tussen jeugdhulp en Werk & Inkomen.
Bewustwording

2017

 De basis op orde
Rapportage van onderzoeksinstituut Drift over de borging van de overgangsperiode 18-/18+ in vijf steden.
Onderzoek / De basis op orde

   Oproep onderzoek toegankelijkheid schuldhulpverlening
Brief aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over actieonderzoek naar de toegankelijkheid van schuldhulpverlening voor dak- en thuisloze jongeren.
De basis op orde / Onderzoek

 Onderwijs op Maat aan dak- en thuisloze jongeren
Tussentijdse evaluatie van DRIFT van een pilot in Groningen waarin (ex-)dak- en thuisloze jongeren een opleiding volgen en tegelijkertijd hun leven weer op orde krijgen.
Onderwijs

 Het roer om! Jeugdhulp 18-/18+
Inspiratiemagazine met aanbevelingen voor gemeenten en hun partners uit de pilot 18-/18+ in Leeuwarden en Rotterdam.
18-/18+

2016

Jongeren horen niet op straat!
Resultaten quickscan van SZN naar gebrek aan passende opvangplekken voor jongeren, hardnekkige knelpunten en aandachtspunten.
De basis op orde / Bewustwording

 Kun je hulp of een uitkering krijgen en wonen waar je maar wilt?
Informatie over regiobinding voor jongeren en organisaties.
Regiobinding

2015

Toolkit Jongerenparticipatie
Toolkit van SZN, United Voices en Movisie met praktische tips om in dialoog te komen met (dak- en thuisloze) jongeren. Met: creatieve werkvormen in een vergadersituatie, de pizzameeting, een dialoogtraining voor jongeren en de werksessie ‘In vijf stappen naar cliëntenparticipatie’.
Bewustwording / De basis op orde / Jongerenparticipatie

 Wie voelt zich verantwoordelijk voor dak- en thuisloze jongeren?
Artikel van Derk Loorbach, Kees van Anken en Frank van Steenbergen over wat gemeenten kunnen doen om uitsluiting van dak- en thuisloze jongeren te voorkomen.
Opinie

 Handleiding Participatie moet je leren!
Praktische handleiding over participeren voor gemeenten en directies van organisaties die met jongeren werken, in opdracht van het ministerie van VWS. Met achtergrondinformatie, werkvormen, aandachtspunten, tips en tools voor het management en jongerenwerkers.
Bewustwording / De basis op orde / Jongerenparticipatie

2014

United Voices
Landelijk platform voor en door zwerfjongeren, ondersteund door SZN voor de aansluiting en samenwerking met jongeren.
2010-2014

 Media-archief 2013-2014
Onderzoek / De basis op orde

Is een FACT-jeugdteam de oplossing voor het ontbreken van passende hulp aan zwerfjongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg?
Artikel van kinder- en jeugdpsycholoog C. Poelen over de psychische gezondheid van dak- en thuisloze jongeren en oplossingen voor verbeteringen.

2013

 Dwalen op straat en in het systeem
Trendanalyse jongerendakloosheid en startnotitie programma Van de Straat (2013-2018): dé basis van alle SZN-acties, uitmondend in landelijk Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.
Onderzoek

Je Gezondheid: basis voor jouw toekomst
Actieproject van SZN, Impuls voor een betere gezondheid van dak- en thuisloze jongeren.
Onderzoek / De basis op orde

Stimulering Cliëntenparticipatie
Project van SZN, United Voices en Movisie om de cliëntenparticipatie in opvanginstellingen te ondersteunen en stimuleren.
Bewustwording / De basis op orde

Jongerenparticipatie gewoon doen!
Publicatie naar aanleiding van onderzoeksproject Stimulering Cliëntparticipatie, waar vijf opvanginstellingen experimenteren met vormen van jongerenparticipatie.
Bewustwording / Onderzoek / De basis op orde

2009

Campagne ‘Je hele hebben en houwen in een tas’
Tassencampagne die aandacht vraagt voor de zwerfjongerenproblematiek, geopend door prinses Máxima, met exposities in verschillende steden.
Bewustwording

Programma Zwerfjongerenversterking
Programma van SZN om met en voor dakloze jongeren hun situatie te verbeteren, via het Zwerfjongerenplatfom United Voices, netwerkversterking en de stimulering van jongerenparticipatie.
Bewustwording