Wie zijn wij2023-12-19T13:37:29+01:00

Wie zijn wij

SZN (Stichting Zwerfjongeren Nederland) is sinds 2003 dé onafhankelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren in Nederland. Als landelijke netwerkorganisatie activeren wij samen met jongeren overheden, politiek, organisaties en burgers. Ons doel: jongerendakloosheid voorkomen.

Samen met jongeren

In onze aanpak beginnen we bij de jongeren zelf, en werken we met hen samen; zij weten als geen ander waar ze tegenaan lopen. We werken vanuit hun leefwereld en betrekken hen bij onze activiteiten en voorstellen.

Bestuur

SZN werkt met een bestuur op afstand. Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding.

 • Voorzitter: Philippe de Jong (directeur/partner van Aardoom & de Jong)
 • Penningmeester: Frank Verleg (partner van HLB Blömer accountants en adviseurs)
 • Algemeen bestuurslid: Jan Belon (strategy director/partner van bureau Afdeling Buitengewone Zaken)
 • Algemeen bestuurslid: Janine Slootmaekers (directeur Onderwijs & Kwaliteit Techniek College Rotterdam)
 • Algemeen bestuurslid: Giulietta Marani (program director @Digicampus)

Wanneer zijn wij tevreden?

 • Als het aantal dakloze jongeren (18-30 jaar) aanzienlijk vermindert.
 • Als de samenleving (burgers, bedrijven, overheden, organisaties) jongerendakloosheid niet meer als ver-van-m’n-bed-probleem ziet, maar als medemenselijk probleem dat we met z’n allen kunnen oplossen en voorkomen.
 • Als de mensen uit het werkveld zich door ons gehoord en gesteund voelen.
 • Als gemeenten de top-3 om jongerendakloosheid te voorkomen (wonen, inkomen, begeleiding) structureel in hun beleid en uitvoering hebben opgenomen.

ANBI-status

SZNheeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Geefwet. Kijk voor meer informatie op: Welke belastingvoordelen heeft een ANBI? (Belastingdienst). Bekijk hier het Financieel jaarverslag 2022 en formulier publicatieplicht ANBI.

Onze gegevens

SZN staat geregistreerd als Stichting Zwerfjongeren Nederland
Kamer van Koophandel: 41209184
RSIN/fiscaal belastingnummer: 801244158

Het SZN-team

Het SZN-team bestaat uit vaste medewerkers. Daarnaast werken we met professionals op oproepbasis en een landelijk netwerk van organisaties en allianties.

Marleen van der Kolk

/// Marleen van der Kolk
Directeur
m.kolk@zwerfjongeren.nl
06-30720138

Marleen van der Kolk

/// Hannah De Greef
Landelijke kwartiermaker 
h.de.Greef@zwerfjongeren.nl
06-48495716

Activiteitenverslag 2022

Algemeen doel

We dragen bij aan effectief beleid en veranderingen in het systeem die beter aasluiten bij de (thuisloze) jongvolwassenen in een problematische leefsituatie en doen wat er nodig is. We zijn aanjager en ontwikkelaar van interventies om met professionals en gemeenten een structurele beweging te maken naar het voorkomen van jongerendakloosheid.

Dit doen we door

 • Beleidsbeïnvloeding en agendering
 • Innovatie door aanjagen en experimenteren met een andere aanpak/werkwijzen
 • Het verhaal/ervaringskennis van de jongvolwassenen uitdragen
 • Organisatieontwikkeling en netwerkmanagement

2022

 • Met de aanpak het Bouwdepot is er opgeschaald naar 90 jongvolwassenen in 4 gemeenten. De gemeente Eindhoven gaat nogmaals voor een vervolg met 30 jongvolwassenen. Voor het verhaal zijn er animaties gemaakt, zie www.hetbouwdepot.nl
 • De beeldbank het Beelddepot en aandacht voor stigmatisering is uitgebreid met beeldreportages van 7 nieuwe beeldmakers en vertaald naar een webshop. Er is veel media aandacht geweest, o.a. in de NRC;
 • Met het project de LOBBY gaat de gemeente Rotterdam verder en andere JJi’s zijn ook geïnteresseerd;
 • Jongeren Woonlab is doorgegeven aan het hoger onderwijs in Eindhoven/Groningen
 • We hebben meegedacht met het Nationaal plan dakloosheid van VWS ‘ Eerst een thuis’

SZN nieuws

Ga naar de bovenkant