Wie zijn wij

SZN (Stichting Zwerfjongeren Nederland) is sinds 2003 dé onafhankelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren in Nederland. Als landelijke netwerkorganisatie activeren wij samen met jongeren overheden, politiek, organisaties en burgers. Ons doel: jongerendakloosheid voorkomen.

Samen met jongeren

In onze aanpak beginnen we bij de jongeren zelf, en werken we met hen samen; zij weten als geen ander waar ze tegenaan lopen. We werken vanuit hun leefwereld en betrekken hen bij onze activiteiten en voorstellen.

Bestuur

SZN werkt met een bestuur op afstand. Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding.

  • Voorzitter: Kees van Anken, voormalig directeur bestuurder ZIENN Opvang en Ondersteuning
  • Penningmeester: Wim Lubben, partner aandeelhouder Mazars
  • Algemeen lid: Anne Wilbers, bestuurder woningcorporatie Mooiland

Wanneer zijn wij tevreden?

  • Als het aantal dakloze jongeren (18-30 jaar) aanzienlijk vermindert.
  • Als de samenleving (burgers, bedrijven, overheden, organisaties) jongerendakloosheid niet meer als ver-van-m’n-bed-probleem ziet, maar als medemenselijk probleem dat we met z’n allen kunnen oplossen en voorkomen.
  • Als de mensen uit het werkveld zich door ons gehoord en gesteund voelen.
  • Als gemeenten de top-3 om jongerendakloosheid te voorkomen (wonen, inkomen, begeleiding) structureel in hun beleid en uitvoering hebben opgenomen.

ANBI-status

SZNheeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Geefwet. Kijk voor meer informatie op: Welke belastingvoordelen heeft een ANBI? (Belastingdienst). Bekijk hier het Financieel jaarverslag 2021 en formulier publicatieplicht ANBI.

Onze gegevens

SZN staat geregistreerd als Stichting Zwerfjongeren Nederland
Kamer van Koophandel: 41209184
RSIN/fiscaal belastingnummer: 801244158

Het SZN-team

Het SZN-team bestaat uit vaste medewerkers. Daarnaast werken we met professionals op oproepbasis en een landelijk netwerk van organisaties en allianties.

Marleen van der Kolk

/// Marleen van der Kolk
Directeur
m.kolk@zwerfjongeren.nl
06-30720138