Foto’s van het Beelddepot nu vrijelijk beschikbaar

Het Beelddepot geeft met een serie nieuwe foto’s dak- en thuisloze jongeren een eigentijds gezicht. Deze beelden bieden beleidsmakers, journalisten en andere mediamakers de kans om de stigma’s over dak- en thuisloze jongeren aan te pakken. Deze jongeren worden vaak geportretteerd alsof hun situatie hun eigen schuld is of het gevolg is van drank- of drugsproblematiek. Dat beeld is te eenzijdig. Een goed beeld van deze groep jongeren is belangrijk, want alleen zo kunnen we grip krijgen op hun situatie, draagvlak creëren en het beleid daarop richten. Er is daarom behoefte aan persoonlijke, pakkende foto’s die laten zien dat deze jongeren niet zielig of raar zijn. Wel dat ze net als andere jongeren met vragen en uitdagingen te maken hebben. Een meer juiste, diverse weergave van hun dagelijks leven zal het zelfbeeld van deze jongeren verbeteren en daarmee hun geloof in een betere toekomst versterken. Bovendien helpen nieuwe vormen van visuele communicatie beleidsmakers op een constructieve manier over deze groep na te denken. 

Het Beelddepot brengt het werk van zeven fotografen. Zij hebben de beelden gemaakt in nauwe samenwerking met de thuisloze jongeren zelf. Elk van hen probeert de problematiek van dak- en thuislozen op een genuanceerde manier in beeld te brengen. SZN moedigt journalisten, beleidsmakers en mediaprofessionals aan om gebruik te maken van de foto’s. We hopen dat daarmee stigmatiserende ideeën rond thuisloze jongeren bijgesteld worden.

Maar het project gaat verder. We blijven samenwerken met het lectoraat Journalistiek & Verantwoorde innovatie van Fontys Hogeschool, dat onderzoekt of de beelden daadwerkelijk een ingang vinden bij media en beleidsmakers. Daarnaast gaat SZN in gesprek met dak- en thuisloze jongeren en hun begeleiders over hun ervaringen met deze serie nieuwe beelden en stellen we de vraag of zij nog beelden missen. We streven naar een zo compleet mogelijke weergave van deze groep. De bedoeling is hun leven te tonen als een momentopname, zodat de periode waarin ze dakloos zijn hen niet een leven lang blijft achtervolgen. 

Meer informatie over het Beelddepot

Mihreteab

houdt van sneakers

Mihreteab (22) werkt bij een bedrijf in verpakkingsmaterialen. Hoewel hij een fulltimebaan heeft, komt hij nog niet in aanmerking voor een betaalbare kamer.
Toen Mihreteab zestien was kwam hij naar Nederland. Dankzij het COA vond hij een plek in Deventer, waar hij een studentenkamer kon huren. Inmiddels heeft Mihreteab zijn inburgeringscursus en MBO-diploma binnen en is hij op zoek naar een woning.

Mihreteab doet aan volleybal en is gek op sneakers. Als lid van de Eritrees-Orthodoxe Kerk put hij kracht uit zijn geloof, ook nu het onzeker is of hij aan het eind van het jaar nog een dak boven zijn hoofd heeft.

Foto’s: Desiré van den Berg

Halima

elke woensdag dansen

Halima heeft geen eigen huis, maar ze woont in Deventer en ze is gek op deze stad. Behalve een bed, een stoel en een collectie bloemenspeldjes heeft ze weinig spullen van waarde. Die stoel is haar zo dierbaar omdat ze daarin haar zoons toen ze klein waren borstvoeding gaf en in slaap wiegde.

Elke dag brengt Halima haar kinderen op de fiets naar school. Zelf is ze regelmatig te vinden in de bibliotheek. Ze brengt er veel tijd door achter de computer. Iedere week gaat ze naar de kerk en op woensdagen volgt Halima dansles met een vast clubje vrouwen.

Foto: Desiré van den Berg

Teunise

rijdt in een geel busje

Teunise (33) scheidde in de winter van 2019 van haar man. Daarna reisde ze met haar opvallende gele busje drie maanden door Portugal. Eenmaal thuis sloeg corona toe. Omdat ze niet altijd werk had, had ze een tekort aan inkomen en besloot ze in haar busje te blijven wonen. Dat was misschien niet helemaal haar eigen keuze, maar het is voor haar de manier om het hoofd boven water te houden.

Foto: Jan Joseph Stok