Het Bouwdepot staat op allerlei manieren in de aandacht.

  • Zo vertelden Marleen van der Kolk (SZN, Bouwdepot), Frank van Steenbergen (DRIFT) en een jongere die aan het Bouwdepot heeft deelgenomen onlangs in EenVandaag over de aanpak en het effect van het Bouwdepot. Bekijk hier de uitzending van EenVandaag (vanaf minuut 18:52). Klik hier voor meer informatie.
  • De Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP), die zich inzet voor passende gemeentelijke dienstverlening, publiceerde een interview met Marleen van der Kolk over het Bouwdepot. Lees hier het artikel.
  • Ook heeft Marleen met Danielle Arets (lector Innovatie & Journalistiek van Fontys Hogeschool) een artikel over het Bouwdepot gepubliceerd in Sociaal Bestek. Ze schreven over nut en noodzaak van experimenteerruimte, en het belang van een ontwerpende aanpak, fouten mogen maken en al doende leren. Lees hier het artikel.