Veel jongeren weten na detentie niet meer hun weg te vinden in de maatschappij. De kloof tussen binnen en buiten is groot. De LOBBY onderzoekt sinds najaar 2021 met jongeren en organisaties in Rotterdam wat nodig is om te voorkomen dat zij na detentie dak- of thuisloos worden.

SZN is een van de initiatiefnemers van de LOBBY, samen met Exodus, Young in Prison en social designbureau Afdeling Buitengewone Zaken. Wij vinden het belangrijk dat de overgang van vastzitten naar vrijkomen goed is geregeld. Dat voorkomt dat jongeren die uit detentie komen, zonder perspectief op straat belanden.

‘Naar buiten gaan is net zo zwaar als naar binnen moeten’

Verhalen en ideeën van jongeren zijn leidend

Wat is nodig om te voorkomen dat jongeren na detentie in een gat vallen en dak- of thuisloos worden? Hoe kan die overgang tussen binnen en buiten verbeteren? Deze vragen staan centraal in het ‘ontwerpend onderzoek’ in Rotterdam, dat de initiatiefnemers samen met jongeren met detentie-ervaring uitvoeren. Ook jongeren die nog vastzitten worden betrokken. ‘De verhalen en ideeën van jongeren zijn leidend’, zegt Hannah van Luttervelt, sociaal ontwerper en projectleider van de LOBBY.

‘Ik mis iemand die mijn ideeën serieus neemt’

Podcast, ontwerpsessies en gesprekken

De inzichten worden op verschillende manieren verzameld. In een podcastserie worden jongeren geïnterviewd over thuisvoelen, binnen en buiten, en obstakels waar ze eenmaal buiten de bak tegenaan liepen. Om de moeizame overgang tussen vastzitten en vrijkomen beter in beeld te krijgen, hebben de initiatiefnemers contact gelegd met Rotterdamse hulporganisaties, zoals de Rotterdamse Douwers en De Nieuwe Kans. En tijdens ontwerpsessies op locatie gingen ze met jongeren in gesprek over wat ze nodig hebben en wat beter kan.

‘Ik had geen idee wat ik moest doen toen ik vrij was’

Vertrouwd contact

De jongeren missen vooral een vertrouwd en laagdrempelig contact, een toegankelijk luisterend oor. ‘De brug’ tussen binnen en buiten ontbreekt. Van Luttervelt: “Zo ontstond het idee om kapper Camiel – die regelmatig in de penitentiaire inrichting komt – contact met de jongeren te laten leggen.” Ook zoekt de LOBBY naar praktische handvatten voor de jongeren. Bijvoorbeeld een rugzak in plaats van de plastic tas waarmee de jongeren vaak de PI uitkomen. Daar kan bijvoorbeeld een strippenkaart in voor kapper Camiel en een lunch bij De Nieuwe Kans. In onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de verdere vorderingen van de LOBBY.

Meer informatie