(Project van 2020 tot 2021)

SZN maakt zich hard voor betaalbare jongerenhuisvesting. Zo hebben we in 2020 het WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ opgezet, een samenwerking van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ gaat op zoek naar woonoplossingen die aansluiten bij de behoeften van kwetsbare jongeren.

‘Binnenkort mag ik verhuizen van begeleid wonen naar een omklapwoning. Mijn huur wordt dan hoger. Omdat ik 22 ben, heb ik geen recht op huurtoeslag. Best veel, om die huur in m’n eentje te verdienen. Ik wil wel graag zelfstandig wonen. Gelukkig heb ik een jaar lang een Bouwdepot gehad, waardoor ik hiervoor heb kunnen sparen.’

De dakloze Imane (21) krijgt binnenkort haar eerste eigen huurwoning

WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’

Een betaalbare woonplek voor álle jongeren, hoe mooi zou dat zijn? Om woonoplossingen te bedenken die aansluiten bij wat kwetsbare jongeren nodig hebben, is in januari 2020 het WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ gestart. Dit is een samenwerkingsverband van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), SZN, social design studio Joes+Manon en maatschappelijke opvangorganisatie Neos.

Uitdagen en allianties smeden

Een plek vinden is al niet eenvoudig. En hoe zorg je ervoor dat die plek aansluit bij de behoeftes van kwetsbare jongeren? In het WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ onderzoeken masterstudenten architectuur, ervaringsdeskundige jongeren en experts nieuwe passende woonoplossingen voor dak- en thuisloze jongeren. Ze zoeken naar mogelijkheden om deze woonplekken ook daadwerkelijk te realiseren. Hiervoor smeden ze allianties met woningcorporaties en dagen ze professionals uit andere disciplines (zoals projectontwikkelaars, studentenhuisvesting, designers, bouwers, gemeenten, zorg en onderwijs) uit om mee te denken en te doen. Zodat passende en betaalbare woonplekken voor dakloze jongeren sneller toegankelijk zijn en jongeren vanuit een stabiele basis aan hun toekomst kunnen werken.

SZN: aanjagen en verbinden

Onderzoek en onderwijs zijn een integraal onderdeel van het WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ . Deze jaarlijks terugkerende masterstudio wordt georganiseerd door de leerstoel Urbanism & Urban Architecture van de TU/e. Social designers benaderen het vraagstuk vanuit de eindgebruiker, met scherp oog voor de wisselwerking tussen betrokkenen, omgeving en gedrag. SZN heeft de partijen bij elkaar gebracht, adviseert en begeleidt. Deze langetermijnsamenwerking past goed in SZN’s strategie van creativiteit en innovatie aanjagen, partijen verbinden en nieuwe wegen naar betaalbare huisvesting voor dak- en thuisloze jongeren mogelijk maken.

Meer weten?
Neem contact op met

///Hella Masuger
///06 444 90 221

Bekijk de aftermovie van het eerste WoonLab

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer

OVER HET WOONLAB In het WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ werken Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), SZN, social design studio Joes+Manon en maatschappelijke opvangorganisatie Neos samen aan nieuwe passende woonoplossingen voor dak- en thuisloze jongeren.

SZN maakt zich hard voor betaalbare jongerenhuisvesting. Wij doen dit op verschillende manieren. Zo hebben we in 2020 het WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ opgezet. Met deze basis gaan we volgend jaar concreet aan de slag. Hoe, dat lees je hieronder.

Het WoonLab levert waardevolle informatie voor onze lobby, waar we onverminderd mee doorgaan. In onze lobby voor betaalbare jongerenhuisvesting zetten wij in op deze punten:

  • Meer betaalbare woonplekken voor jongeren.
  • Geen leeftijdsonderscheid in de huurtoeslag (jongeren tot 23 jaar hebben alleen recht op huurtoeslag tot een huur van maximaal € 442,46 per maand. Vanaf 23 jaar ligt die grens op € 752,33 huur per maand).
  • Geen kostendelersnorm.
  • Afspraken specifiek voor dakloze jongeren in de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties.