SZN en het Jongeren WoonLab hebben in Eindhoven meegewerkt aan een inspirerend onderzoek van Pauwert Architectuur naar woonkansen voor dak- en thuisloze jongeren op vergeten plekken. Het verslag staat vol vrolijk makende en hoopgevende ideeën.

Gesloten kopgevels, platte daken, binnenstedelijke bedrijfsterreinen, garageboxen in woonwijken, bufferzones zoals onder viaducten en een (ongebruikt) kanaal. Alleen al in Eindhoven zijn meer dan 310 Blinde Vlekken. Dat is 980.000m² aan kansrijk woonoppervlak. Ofwel: ruimte voor 5.800 nieuwe woningen. Woningen die ook nog eens bijdragen aan versterking van de stad, buurt en wijk. Daarmee is alle jongerendak- en thuisloosheid van Eindhoven te verhelpen, en is er ook nog ruimte voor woonoplossingen voor een bredere doelgroep, zoals statushouders, studenten, alleenstaanden, starters, noem maar op. Nieuwsgierig? Het optimistisch stemmende rapport ‘Blinde Vlekken, Woonkansen’ staat vol mogelijkheden en eyeopeners, inclusief aansprekende voorbeelden. Je gaat direct met andere ogen naar de blinde vlekken in je eigen gemeente kijken.

Januari 2022