Beleidsadvies

Wij bieden beleidsmakers en politici voorstellen om jongerendakloosheid op landelijk en gemeentelijk niveau aan te pakken en te voorkomen. Hierbij stimuleren we praktisch uitvoerbaar beleid dat daadwerkelijk aansluit bij jongeren.

Ga naar de bovenkant