Wij bieden beleidsmakers en politici voorstellen om jongerendakloosheid op landelijk en gemeentelijk niveau aan te pakken en te voorkomen. Hierbij stimuleren we praktisch uitvoerbaar beleid dat daadwerkelijk aansluit bij jongeren.

Oproep aan Rijk en gemeenten: betaalbaar wonen en voldoende inkomen voor jongeren

2022-04-08T15:13:56+02:00mei 2021|Beleidsadvies, Bestaanszekerheid, Betaalbaar wonen, Kansengelijkheid, Nieuwsbericht|

In het welvarende Nederland vallen jongeren die het zonder steun van hun ouders moeten zien te redden, tussen wal en schip. Dat is een maatschappelijk probleem. De oplossing: jongerendak- en thuisloosheid voorkomen door betaalbaar wonen en voldoende inkomen. Met deze concrete voorstellen van SZN kunnen gemeenten en het Rijk aan de slag.

Ga naar de bovenkant