SZN heeft alle politieke partijen gevraagd jongerendakloosheid op te nemen in hun verkiezingsprogramma van de landelijke verkiezingen in maart 2021. Met deze bijdrage van SZN kunnen zij jongerendakloosheid voorkomen.