SZN heeft alle politieke partijen gevraagd jongerendakloosheid op te nemen in hun verkiezingsprogramma van de landelijke verkiezingen in maart 2021. Met deze bijdrage van SZN kunnen zij jongerendakloosheid voorkomen.

Download SZN’s bijdrage aan de verkiezingsprogramma’s