SZN heeft 20 praktische beleidsvoorstellen voor gemeenten opgesteld (‘Laat jongeren niet zwerven’). Dit helpt raadsleden, gemeenteambtenaren en wethouders om jongerendakloosheid in hun gemeente te voorkomen. Deze handreiking is goed ontvangen, blijkt uit een peiling van SZN.

We peilden de situatie rondom zwerfjongerenbeleid, hoe gemeenten ons beleidsvoorstel hebben ontvangen en waar zij nog behoefte aan hebben. Alle geïnterviewden waren blij met de kant-en-klare beleidsvoorstellen van SZN. ‘Heel praktisch en concreet’, ‘Een mooi overzicht’, ‘Het beschrijft alle leefgebieden’, en ‘nuttige tips’ waren enkele van de reacties. De respondenten zeggen het te delen met collega’s, professionals en andere betrokkenen.

Verborgen jongerendakloosheid

Opvallend is dat de zes onderzochte gemeenten zich vooral in het algemeen op jeugdzorg richten, niet specifiek op dak- en thuisloze jongeren. Dit is momenteel ook (nog) geen prioriteit. Het is in de onderzochte gemeenten een uitdaging jongeren een woning te geven, ook als dat dringend nodig is, en om kleine betaalbare woningen te realiseren.

De gemeenten weten niet zeker of ze de dak- en thuisloze jongeren wel goed in de peiling hebben. Ze vragen zich af of ze hen wel goed bereiken. Een geïnterviewde geeft aan dat, sinds de gemeente het instroomtraject van professionals heeft overgenomen, ze geen goed zicht hebben op waar deze jongeren verblijven. Verschillende gemeenten vermoeden verborgen dak- en thuisloze jongeren, die bij kennissen of vrienden verblijven. Tegelijkertijd ontkent de wethouder van een van deze gemeenten dat zwerfjongeren een probleem zijn. Ondertussen groeit de wachttijd voor opvang en blijkt de verplichte eigen bijdrage voor de WMO als jongeren 18 zijn, een obstakel. Jongeren willen daardoor eigenlijk geen zorg ontvangen, zegt een geïnterviewde.

Kennis delen

De gemeenten geven aan behoefte te hebben aan meer kennis delen. Ze zouden graag met andere gemeenten kennis en ervaringen uitwisselen, sparren en van elkaar leren. Ook is behoefte aan onderzoeken met concrete voorbeelden en cijfers om ideeën mee te onderbouwen.

SZN ondersteunt gemeenten in deze behoeften. Naast de informatie die wij al met ambtenaren en raadsmedewerkers delen, gaan wij vaker praktische informatie en relevante cijfers en onderzoeken en de resultaten delen. U hoort van ons!