Beleidsvoorstel gemeenten ‘Laat jongeren niet zwerven’

SZN biedt ambtenaren, wethouders en gemeenteraadsleden met het kant-en-klare beleidsvoorstel ‘Laat jongeren niet zwerven’ 20 praktische voorstellen om jongerendakloosheid tegen te gaan.

Een veilige woning, je basisbehoeften kunnen betalen, onderwijs of werk en waar nodig ondersteuning om deze dingen te regelen. Voor de meeste jongeren zijn dit vanzelfsprekendheden waar ze amper over nadenken. Hun ouders helpen hen stapje voor stapje naar zelfstandigheid. Voor jongeren in een kwetsbare positie, zonder ouders waar ze op kunnen terugvallen, zijn het forse uitdagingen. Waar ze behoorlijk over kunnen struikelen. Om hen te voorzien in de basale mensenrechten (een behoorlijke huisvesting en levensstandaard), is samenwerking tussen alle betrokken instanties op het gebied van zorg, wonen, leren, werk en financiën essentieel.

Praktische beleidsvoorstellen

SZN heeft 20 praktische beleidsvoorstellen (inclusief onderbouwing) op een rij gezet waarmee gemeenten dit voor elkaar kunnen krijgen. Het helpt dakloze, thuisloze en kwetsbare jongeren naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis en voorkomt nieuwe instroom van dak- en thuisloze jongeren. Het voorkomt bovendien latere problemen en kosten. De kosten van de beleidsvoorstellen vallen grotendeels onder de reguliere organisatiekosten.

‘We staarden ons blind op zorg’

“Wat enorm heeft geholpen bij het maken van het initiatiefvoorstel, waren de gesprekken met jongeren die zelf dak- of thuisloos waren geweest”, zegt Anne-Marijke Podt, gemeenteraadslid van D66 in Utrecht en indiener van het initiatiefvoorstel ‘Jongeren onder dak’. “Zij maakten duidelijk dat we de neiging hadden ons blind te staren op zorg. Terwijl zorg maar één component was. Pas toen ook Onderwijs, Wonen en Werk & Inkomen aan tafel kwamen, kregen we de kans voor jongeren echt het verschil te maken.”

Vrij te gebruiken

SZN’s beleidsvoorstel ‘Laat jongeren niet zwerven’ maakt het ambtenaren, wethouders en gemeenteraadsleden gemakkelijk en. Zij kunnen er zonder kosten en naar eigen wens en inzicht uit putten om er een voorstel voor hun eigen gemeente mee te maken.

Laat jongeren niet zwerven!

Beleidsvoorstel SZN voorziet in behoefte gemeenten

Het kant-en-klare beleidsvoorstel 'Laat jongeren niet zwerven' is goed ontvangen, blijkt uit een peiling van SZN onder zes gemeenten. 'Heel praktisch en concreet' was een van de reacties. Lees meer reacties en resultaten.

Contact: Hella Masuger, 06-44490221

2020-10-21T11:21:58+02:00november 2019|Agenderen, Beleidsadvies, Preventie, Projecten|
Ga naar de bovenkant