De oproep aan de Kamer om inkomensondersteuning aan dak- en thuisloze jongeren van 18 tot en met 20 jaar verplicht te maken, net zoals al gebeurt bij dakloze 21-plussers, heeft resultaat. De motie die de kamerleden Jasper van Dijk, (SP), Rene Peters (CDA) en Marijke van Beukering-Huijbregts (D66) hierover hebben ingediend, is aangenomen. In het kamerdebat over Armoede- en Schuldenbeleid op 2 juli 2020 verzochten zij de regering te inventariseren in hoeverre de lage uitkering en de 4-weken zoektermijn voor jongeren in de participatiewet problemen veroorzaken of bijdragen aan dakloosheid. Dit wordt uiterlijk in het najaar onderzocht.