Maak inkomensondersteuning aan dak- en thuisloze jongeren van 18 tot en met 20 jaar verplicht, net zoals al gebeurt bij dakloze 21-plussers. Want van de € 255 per maand waar 18-, 19- en 20-jarigen nu recht op hebben, kunnen ze niet rondkomen. Compenseer gemeenten hiervoor via het Gemeentefonds. SZN, Valente, Leger des Heils en de Landelijke Cliëntenraad roepen de leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op dit voorstel donderdag 18 juni 2020 in te brengen in het Algemeen overleg over Armoede- en schuldenbeleid en concrete investeringen te doen om deze groep jongeren financiële bestaanszekerheid te bieden.

‘Jongeren die niet op steun van hun ouders kunnen terugvallen, komen met 255 euro per maand vanaf hun 18e jaar direct in de schulden’- Marleen van der Kolk, SZN

Financiële bestaanszekerheid geeft deze jongeren de kans aan hun toekomst te bouwen. Het voorkomt de hoge kosten die gemeenten (en daarmee de samenleving) maken om de vaak hoge schulden van de jongeren te saneren. En het voorkomt dat ze een leven lang in de bijstand terechtkomen.