Duurzame onderzoeksagenda jongerendak- en thuisloosheid

SZN werkt samen met betrokkenen aan een duurzame onderzoeksagenda jongerendak- en thuisloosheid.

Een van SZN’s acties is sturen op effectief beleid en interventies die beter aansluiten bij jongeren en het voorkomen van jongerendakloosheid. Om politici en beleidsmakers te kunnen voeden met goede informatie, is samenhangende kennis nodig. Het onderzoek naar jongerendak- en thuisloosheid tot nu toe is versnipperd, blijkt uit een quickscan van Lia van Doorn, lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht.

SZN heeft daarom het initiatief genomen tot een duurzame onderzoeksagenda jongerendak- en thuisloosheid. Op 26 november 2019 was de aftrap met een expertmeeting, georganiseerd door SZN. Vertegenwoordigers van universiteiten, hogescholen, landelijke advies- en kennisinstituten, beleidsmakers, politici, fondsen en onderzoekers bespraken de mogelijkheden en ideeën voor een gezamenlijk onderzoeksprogramma naar (het voorkomen van) dakloosheid onder jongeren. Unaniem spraken zij hun enthousiasme uit voor een gezamenlijke aanpak voor onderzoek naar jongerendakloosheid en het voorkomen daarvan.

Publicaties, links en downloads

2019

‘Een onderzoeksprogramma voorkomt versplintering en overtuigt beleidsmakers’
SZN interviewt daklozenexpert Lia van Doorn van de Hogeschool Utrecht over haar quickscan en een duurzame onderzoeksagenda.
November 2019

Karakteristieken van onderzoek naar zwerfjongeren in in Nederland vanaf 2010
Quickscan in opdracht van SZN
November 2019

Dit zeggen jongeren zelf

Gesprekken met jongeren leveren waardevolle inzichten op. Meer nog dan beschikken over voldoende geld, missen jongeren een gebrek aan waardering en vertrouwen, vertellen ze. Ook geven ze aan door hun dagelijkse geldzorgen niet de mentale rust te hebben om aan hun toekomst te kunnen werken. Rami: ‘Je kunt pas werken als je een plek hebt om thuis te komen. Maar door mijn financiële situatie kan ik geen kamer betalen.’ Josephine heeft mentale problemen door stress van geldzorgen en haar dakloze bestaan. Daardoor lukt het haar niet om haar studie af te maken. Deze groep jongeren staat continu in de overlevingsstand. Wie sterker in z’n schoenen staat, kan z’n leven zelf een draai geven. Maar wat is daarvoor nodig? Daarover gaan de gesprekken in het WaardeCafé en het experiment met voldoende inkomen voor vijf jongeren.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Contact
Marleen van der Kolk
m.kolk@zwerfjongeren.nl
06 307 201 38

De LOBBY

Veel jongeren weten na detentie niet meer hun weg te vinden in de maatschappij. De LOBBY onderzoekt wat nodig is om te voorkomen dat zij na detentie dak- of thuisloos worden.

Uit detentie, en dan?

Veel jongeren weten na detentie niet meer hun weg te vinden in de maatschappij. De LOBBY onderzoekt wat nodig is om te voorkomen dat zij na detentie dak- of thuisloos worden.

2020-09-11T13:07:27+02:00januari 2020|Bewustwording, Duurzame onderzoeksagenda, Preventie|
Ga naar de bovenkant