In het WaardeCafé gaan jongeren, bezoekers en genodigden met elkaar in gesprek vanuit het perspectief van jongeren zonder inkomen, woning en ouders om op terug te vallen. ‘Kan ik een relatie beginnen terwijl ik geen inkomen heb?’ ‘Ik wil wel afspreken met vrienden, maar dat kost altijd geld – dat ik niet heb.’ Ver-van-m’n-bed-issues voor de meesten van ons, gelukkig. Maar dagelijkse kost voor jongeren die geen ouders hebben waar ze financieel op kunnen terugvallen. Jaarlijks verlaten 20.000 jongeren op hun 18e jaar de jeugdzorg. Er zijn in Nederland 12.600 dak- en thuisloze jongeren.

WaardeCafé

In het WaardeCafé gaan jongeren, bezoekers en genodigden met elkaar in gesprek vanuit het perspectief van jongeren zonder inkomen, woning en ouders om op terug te vallen. ‘Kan ik een relatie beginnen terwijl ik geen inkomen heb?’ ‘Ik wil wel afspreken met vrienden, maar dat kost altijd geld – dat ik niet heb.’ Ver-van-m’n-bed-issues voor de meesten van ons, gelukkig. Maar dagelijkse kost voor jongeren die geen ouders hebben waar ze financieel op kunnen terugvallen. Jaarlijks verlaten 20.000 jongeren op hun 18e jaar de jeugdzorg. Er zijn in Nederland 12.600 dak- en thuisloze jongeren.

Uitdaging SZN

Nederland heeft onvoldoende financieel vangnet voor jongeren van 18-21 jaar die niet op hun ouders kunnen terugvallen voor financiële ondersteuning. Ouders hebben onderhoudsplicht tot 21 jaar, de uitkering is daarom slechts € 253,17 per maand. De jongeren kunnen daardoor niet in hun levensonderhoud voorzien, wat leidt tot schulden en andere problemen. Deze kwetsbare groep loopt het risico op dakloosheid, met nog grotere problemen als gevolg. Als onafhankelijke belangenbehartiger van de 12.600 dak- en thuisloze jongeren in Nederland, wil SZN dit vangnet sluiten. Gemeenten hebben de mogelijkheid om hierin maatwerk te leveren. Met het WaardeCafé wakkert SZN de discussie hierover aan.

Ervaren en oplossingen zoeken

In het WaardeCafé worden bezoekers uitgenodigd in de schoenen van dak- en thuisloze jongeren te stappen en te ervaren hoe het is om dagelijks met het leven te dealen als je met te weinig rond moet zien te komen. Welke beslissingen neem je dan? In het WaardeCafé worden de zorgen, dilemma’s en overwegingen van dak- en thuisloze jongeren zonder toereikend inkomen dichterbij gebracht. Onder leiding van social designer Manon van Hoeckel gaan bezoekers en genodigden in gesprek over hun ervaringen, nieuwe inkomensmogelijkheden en een inclusieve economie. Met een koffiemok in de hand, want koffie is hier de metafoor voor de geldstroom. Samen zoeken zij structurele oplossingen om te voorkomen dat deze jongeren in de schulden komen.

Mobiele variant

Het WaardeCafé heeft veel waardevolle gesprekken en inzichten opgeleverd. We delen de inzichten met beslissers en beleidsmakers en nemen ze mee in onze verdere activiteiten om jongerendakloosheid te voorkomen. Het WaardeCafé is gestopt op de tijdelijke locatie in het centrum van Den Haag. Gezien de vele enthousiaste reacties willen we het voortzetten met een mobiele variant, als gesprekstool voor bewustwording.

Proef: ‘bouwdepot’ dak- en thuisloze jongeren

Het WaardeCafé heeft een proef opgeleverd waarin begin 2020 vijf dak- of thuisloze jongeren in verschillende leeftijden een jaar lang voldoende inkomen krijgen. Met dit ‘bouwdepot’ voor dak- en thuisloze jongeren’ willen we volgen wat het voor hen betekent als zij maandelijks € 1.050 ontvangen. De proef wordt betaald door drie fondsen: FNO, Kansfonds en Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe.

Publicaties, links en downloads

2019

Uitnodiging opening WaardeCafé Den Haag
In het WaardeCafé gaan jongeren, bezoekers en genodigden in gesprek vanuit het perspectief van jongeren zonder inkomen, woning en ouders om op terug te vallen over structurele oplossingen.
September 2019

In de media

Bestaanszekerheid voor vijf kwetsbare jongeren

Een jaar lang ruim duizend euro per maand, zonder voorwaarden: dat krijgen vijf (voormalig) dak- en thuisloze jongeren in Eindhoven, Rotterdam en Den Haag. Het experiment moet ze helpen uit een negatieve spiraal te ontsnappen. Initiatiefnemer Marleen van der Kolk: ‘Financiële bestaanszekerheid zien wij als de basis voor alle jongvolwassenen om hun toekomst vorm te kunnen geven en om dak- en thuisloosheid te voorkomen.’ Lees verder op de site van Binnenlands Bestuur

Dit zeggen jongeren zelf

Gesprekken met jongeren leveren waardevolle inzichten op. Meer nog dan beschikken over voldoende geld, missen jongeren een gebrek aan waardering en vertrouwen, vertellen ze. Ook geven ze aan door hun dagelijkse geldzorgen niet de mentale rust te hebben om aan hun toekomst te kunnen werken. Rami: ‘Je kunt pas werken als je een plek hebt om thuis te komen. Maar door mijn financiële situatie kan ik geen kamer betalen.’ Josephine heeft mentale problemen door stress van geldzorgen en haar dakloze bestaan. Daardoor lukt het haar niet om haar studie af te maken. Deze groep jongeren staat continu in de overlevingsstand. Wie sterker in z’n schoenen staat, kan z’n leven zelf een draai geven. Maar wat is daarvoor nodig? Daarover gaan de gesprekken in het WaardeCafé en het experiment met voldoende inkomen voor vijf jongeren.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Contact
Marleen van der Kolk
m.kolk@zwerfjongeren.nl
06 307 201 38