Het kabinet wil gemeenten en andere betrokkenen extra ondersteunen in preventie van dakloosheid, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Dit staat op de agenda van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 8 juni 2020. SZN vraagt in een brief aan de commissieleden om aandacht te besteden aan de inkomenspositie van dak- en thuisloze jongeren.

Ouders van 18-20-jarigen hebben een onderhoudsplicht. Jongeren die geen ouders meer hebben, of van wie de ouders niet in staat zijn aan deze onderhoudsplicht te voldoen, komen vanaf hun 18e jaar direct in de schulden en hebben grote kans dakloos te worden. Van het minimumjeugdloon (€ 680 per maand) of een bijstandsuitkering (€ 256 per maand) kan een 18-20-jarige immers niet rondkomen. SZN roept het Rijk op om deze groep jongeren financiële bestaanszekerheid te garanderen. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee veel maatschappelijke kosten kunnen besparen.