De eerste resultaten

De expertmeeting Duurzame onderzoeksagenda op 26 november heeft al veel aandachtspunten en leervragen opgeleverd. We zetten de belangrijkste kort op een rij.

De leervragen

Algemeen

 • Het gaat niet om onderzoeksvragen, maar om leervragen, die de wetenschap koppelen aan de praktijk.
 • Er is veel onderzoek en er zijn veel pilots, maar versnipperd. Meer samenwerken en de krachten bundelen is belangrijk voor een samenhangend (actie-)onderzoeksprogramma. Zo kun je als één consortium aanspraak maken op fondsen en meer invloed hebben op beleidsmakers en politici.
 • Hoe kunnen we professionele samenwerking organiseren waar de jongeren echt baat bij hebben?
 • Er is behoefte aan een centrale plek waar alle onderzoeken naar dak- en thuisloze jongeren overzichtelijk te vinden zijn.

Implementatie en uitvoering van interventies

 • Wat gebeurt er als de overgangsleeftijd van jeugdzorg naar gemeente (volwassenenzorg) wordt verhoogd naar 21 (in plaats van 18) jaar, of simpelweg doorloopt?
 • Houdt beeldvorming van dak- en thuisloze jongeren het probleem in stand (en hoe kan die worden veranderd?)
 • Hoe worden dak- en thuisloze jongeren zelf (gerepresenteerd door) bestuurders en ambtenaren?
 • Hoe zet je succesvolle pilots om in methodische interventies?

Effecten van interventies

 • Evaluatie, monitoring en zo nodig bijstelling tijdens en na pilots en interventies is nu niet vanzelfsprekend. Hoe borg je leren (van elkaar) en kwalitatieve monitoring? Er is meer ruimte nodig voor lerend onderzoeken.
 • Welke methodieken zijn effectief? En wat is ‘effectief’ vanuit het perspectief van de jongere?
 • Hoe kunnen onderzoekers structureel de praktijk volgen om zicht te krijgen op het leven van de jongeren en momenten waarop het mis gaat?

Warm nest

 • Wat zien dak- en thuisloze jongeren zelf als een warm nest? Wie zijn voor hen zelf vips (ouders, vertrouwde omgeving, bloedverwanten)?
 • Wat zeggen en zien vips? Wat hadden zij nodig gehad om de jongere te ondersteunen en dakloosheid te voorkomen?
 • Wat zijn methodische handvatten voor professionals om de jongere aan een warm nest te helpen?
 • Zijn woonvormen waar community building centraal staat een oplossing?

Preventie

 • Lastig bij preventie is dat de waarde ervan onmeetbaar is; de effectiviteit van maatregelen is niet helder inzichtelijk te maken. Als het goed gaat met de jongere, is er geen doelgroep en probleem.
 • Wat kunnen we leren van preventieprogramma’s die met gerelateerde problematiek werken?

Op korte termijn gaan we in vervolgsessies de belangrijkste uitdagingen en leervragen in kaart brengen en zoveel mogelijk omzetten in actie. Bijvoorbeeld in het SZN-experiment met een basisinkomen voor vijf dakloze jongeren, dat in januari 2020 begint. Daarnaast kan samenwerking zoeken met andere onderzoeksgebieden waardevolle inzichten opleveren. Ook is samenwerking met hogescholen en universiteiten belangrijk, zodat studenten met hun bachelor- of masteronderzoek kunnen aansluiten op de onderzoeksvoorstellen van de duurzame onderzoeksagenda. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen van de onderzoeksagenda.

Download

Synthese en aanbevelingen
In navolging op de expertmeeting ‘onderzoeksagenda dak- en thuisloze jongeren’.
Bewustwording

Onderzoeksagenda dak- en thuisloze jongeren
Presentatie van Derk Loorbach (Drift) op 19 november 2019.
Bewustwording