Een goed netwerk rondom zwerfjongeren is een voorwaarde voor efficiënte beleidsvorming. Daarom willen wij via netwerkbijeenkomsten betrokkenen en belanghebbenden rondom deze specifieke doelgroep bij elkaar brengen.

Debatten
Xander aan het woord tijdens het debat
Wij betrekken zwerfjongeren actief bij bijeenkomsten via het platform United Voices. Zodat er niet alleen over deze jongeren, maar vooral ook mét deze jongeren wordt gesproken. De dialogen worden met de jongeren zelf gevoerd, onder andere in debatten. Ook onze voorlichtingscampagne Je hele hebben en houen in een tas is gekoppeld aan deze bijeenkomsten.


Makelaars in contacten

Omdat ons netwerk door de jaren heen stevig is gegroeid, koppelen wij waar mogelijk belanghebbenden aan elkaar. Onze makelaarsfunctie hierin is sterk omdat onze contacten divers zijn en uit alle lagen van de groep rondom zwerfjongeren komen.

Jongerenparticipatie
Wij willen bij bijeenkomsten zwerfjongeren actief betrekken via het platform United Voices. Zodat er niet alleen over deze jongeren, maar vooral ook mét deze jongeren wordt gesproken. De dialogen met de jongeren zelf worden onder andere in debatten gevoerd.