….Uit de Toolkit Jongerenparticipatie, p. 7:

“De Pizzameeting”

pizza van boven

Doel
Het doel is een top 3 van verbeterpunten vanuit jongeren te krijgen. De pizzameeting is bedoeld om onderwerpen te verzamelen, en kan daarom worden ingezet ter voorbereiding van een werksessie. Een pizzameeting kan ook gezien worden als een bewonersvergadering in een informele setting. Het hoeft niet per definitie met pizza te worden georganiseerd. Een bijeenkomst met eten verhoogt de opkomst.
Duur
Een pizzameeting duurt gemiddeld 1,5 uur.
Toelichting pizzameeting
De pizzameeting mag een beetje rommelig zijn (de pizza’s worden verdeeld, er wordt gegeten en gedronken). Bij een grote groep is het makkelijker om de groep op te delen. Tijdens de pizzameeting wordt allereerst uitgelegd wat participatie is en wat het doel van de avond is. De pizzameeting is niet bedoeld om inhoudelijk op de punten in te gaan of te discussiëren. Dit is belangrijk aan het begin van de meeting te vertellen. Als blijkt dat er een persoonlijke kwestie op tafel komt, of één die buiten het bereik van de instelling ligt (bijvoorbeeld wettelijk geregeld), is het verstandig dat iemand binnen de instelling met de desbetreffende jongere een vervolgafspraak maakt. De jongeren moeten weten hoe vervolg aan de pizzameeting wordt gegeven en dat niet alle verbeterpunten (direct) worden opgepakt. En dat de punten binnen de randvoorwaarden (budget, wettelijke afspraken, capaciteiten), die de instelling heeft opgesteld, moeten passen. Het is dus niet ‘u vraagt, wij draaien’. Van de instelling wordt verwacht dat zij weten wat er kan en hoever zij willen gaan, zodat het hier niet op vastloopt tijdens de werksessie.

Als er enkele verbeterpunten zijn genoemd, vraag dan door op wat de jongeren concreet bedoelen en wat een mogelijke oplossing zou zijn. Dit kunnen andere jongeren aanvullen. Zo ontstaat een lijst met verbeterpunten. Deze neem je nog een keer door om gezamenlijk tot een top 3 te komen.

Aan het eind van de pizzameeting wordt de jongeren gevraagd wie hier verder over mee wil denken en wil deelnemen aan de werksessie.