Je Gezondheid: basis voor jouw toekomst

Gezondheidsbevordering voor en door zwerfjongeren in Nederland

Het zojuist afgeronde, succesvolle actieproject Je Gezondheid: basis voor jouw toekomst is uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) en Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc en gefinancierd in het kader van het ‘AstraZeneca Young Health Programme’ Nederland.

Gezondsheidsbevordering

De gezondheid van dak –en thuisloze jongeren is over het algemeen slecht. In vergelijking met hun gehuisveste leeftijdgenoten hebben zij aanzienlijke lichamelijke en psychische klachten, waaronder substantiële angstklachten en depressieve klachten, en bijna een kwart heeft seksueel misbruik in de jeugd ervaren. Mede op basis van deze wetenschappelijke input formuleerden dak- en thuisloze jongeren in het recent afgeronde actieproject “Je gezondheid: De basis voor jouw toekomst” twee doelen voor de verbetering van hun gezondheid, namelijk het kunnen opbouwen en behouden van een ondersteunend netwerk en het op een functionele manier kunnen omgaan met stress en moeilijke situaties.

De jongeren zijn het er unaniem over eens dat een slechte geestelijke gezondheid, ‘niet goed in je vel zitten’ en constant gestrest zijn, voor dak- en thuisloze jongeren het meest urgente probleem is en dat dit bovendien veel andere gezondheidsklachten tot gevolg heeft. Zowel de wetenschappelijke literatuur als de jongeren zelf geven aan dat een veilige en positieve sociale omgeving en het aanleren van effectieve coping strategieën positieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid.

Het vervolg op dit actieproject is nog in ontwikkeling. Wat jongeren zelf het meest passend vinden om deze doelen te bereiken is een applicatie voor een smartphone (app) met tips, informatie en contactmogelijkheid met een deskundige in combinatie met coaching door ervaringsexperts. SZN hoopt een vervolg binnenkort aan te kunnen kondigen.

Voor meer informatie:

Hella Masuger: h.masuger@zwerfjongeren.nl
Dorieke Wewerinke: dorieke.wewerinke@radboudumc.nl.

Is een FACT jeugd team de oplossing voor het ontbreken van passende hulp aan zwerfjongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg?

Al enkele jaren is bekend dat het met de psychische gezondheid van veel zwerfjongeren slecht is gesteld. In vergelijking met niet dak- en thuisloze jongeren komen een depressieve stemming, angstklachten, agressief gedrag, paranoïde gedachten en een licht verstandelijke beperking meer dan gemiddeld voor (Krabbenborg, Boersma & Wolf, 2013; Planije, Land & Wolf, 2003; Barendregt, Schrijvers, Baars & Mheen, 2011). Ook het gebruik van cannabis en harddrugs komt regelmatig voor. Zorgelijk is het relatief hoge percentage zwerfjongeren dat ooit een suïcide poging heeft gedaan (Beijersbergen, Jansen & Wolf, 2008; Wolf, Altena, Christians & Beijersbergen, 2010).

Lees verder >

Infobladen

Impuls – Onderzoekscentrum Maatschappelijke zorg

Gezondheid: basis voor jouw toekomst!
Ontwikkeling van een gezondheidsbevorderende interventie voor en door dakloze jongeren

De gezondheidstoestand van dakloze jongeren
Informatie uit onderzoek