Stimulering Clientenparticipatie is een 2-jarig project wat werd uitgevoerd tussen 2011 en 2013. Het project word afgesloten door de eindbijeenkomst Keep it simple op 18 juni 2013.

In dit project experimenteren vijf opvanginstellingen verspreid over het land en verschillend van aard met vormen van jongerenparticipatie, waarin zowel managers, hulpverleners als jongeren centraal staan.

De vijf instellingen zijn:
– Zienn, Huis Voor Jongeren – Leeuwarden
– Flexus Jeugdplein, Zuiderster – Rotterdam
– Neos – Eindhoven
– Singelzicht – Utrecht
– Spaarnezicht – Haarlem

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer

Jongerendebat op de Hogeschool van Amsterdam.

Cliëntenparticipatie komt lang niet overal vanzelf en gemakkelijk op gang. In veel instellingen wordt gezocht naar goede manieren. Om dat te ondersteunen en stimuleren hebben Stichting Zwerfjongeren Nederland, United Voices en MOVISIE het Project Stimulering Cliëntenparticipatie in Opvanginstellingen opgezet. Doel is de participatie en inspraak van jongeren te verbeteren en nieuwe inspirerende manieren te bedenken en uit te proberen. Dit project valt binnen het subsidiekader van ZonMw.

Medewerkers en management actief
Om het project te laten slagen te maken moet het gedragen worden door alle lagen van de instelling. Daarom zijn niet alleen de jongeren van groot belang, maar moeten ook medewerkers en management garant staan voor een stevige en positieve inzet. Het is belangrijk dat de instelling inziet dat participatie in eerste instantie een extra belasting betekent en dat een realistische planning dus van groot belang is.

De projectcoördinatie ligt in handen van SZN. Zij onderhoudt het contact met directies en medewerkers van de instellingen en zal hen stimuleren goede randvoorwaarden te creëren binnen hun instelling, zodat participatie werkelijk tot stand kan komen. Verder voert SZN de projectcoördinatie uit en draagt de organisatie samen met onderzoeksorganisatie MOVISIE zorg voor de verspreiding van de opgedane kennis.

Fasen van het project
Het project is opgedeeld in een aantal fasen: voorbereiding, uitvoering, evaluatie, bekendmaking en resultaten. In 2011 is gewerkt aan de voorbereiding. In deze fase werden opvanginstellingen geworven, die gaan meewerken. Management, medewerkers en de jongeren werden over het project geïnformeerd. (inhoud, doel, werkwijze, randvoorwaarden). Daarnaast is globaal bekeken wat de instellingen al gedaan hebben aan participatie. Begin 2012 vindt een startbijeenkomst plaats.


For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer

Zwerfjongeren aan het woord tijdens debat in Eindhoven. Uitkomst was het voornemen van wethouder Scholten voor een nieuwe jongerenopvang.