United Voices, landelijk platform voor & door zwerfjongeren

United Voices, landelijk platform voor zwerfjongeren Zwerfjongeren uit verschillende steden laten via United Voices hun mening horen. Over hulpverlening, beleid, preventie, inspraak en participatie. Wat gaat goed en wat zouden zij graag anders zien. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan politici, beleidsmakers en hulpverleningsinstellingen.

Stimulering en ontmoeting

United Voices is een landelijk stimulerings- en ontmoetingspunt van-voor-en door dat:

  • de publieke aandacht voor zwerfjongeren warm houdt;
  • (groepen) jongeren die in een stad iets willen starten stimuleert en adviseert;
  • zorgt dat deze jongeren regelmatig bij elkaar komen en ervaringen en ideeën uitwisselen;
  • zorgt dat dak- en thuisloze jongeren gesprekspartner zijn op conferenties, in beleidsdiscussies en in adviescommissies;
  • zorgt dat jongeren hun stem kunnen laten horen op een manier die bij hen past én die aanslaat bij hun gesprekspartners;
  • voorlichting in het voortgezet onderwijs stimuleert en ondersteunt;
  • meedenkt en adviseert over nieuwe vormen van hulp en zorg voor dak- en thuisloze jongeren.

United Voices is van 2010 tot zomer 2014 gefinancierd door het ministerie van VWS.

Belangenbehartiging door de doelgroep zelf vinden wij belangrijk. Op dit moment wordt gezocht naar mogelijkheden om United Voices een vervolg te geven.

Meer weten?

Download hier onze presentatie.