Zie hier de foto’s van de bijeenkomst van 18 juni 2013 Keep it simple!

KEEP IT SIMPLE is de slotbijeenkomst van een 2 jarig project clientenparticipatie. Hier vind je alle uitkomsten van 18 juni. Voor meer info over het 2 jarige project, klik dan verder hier.

Hella Masuger van SZN heette de deelnemers wellkom en Rob Jezek van het Projektenburo (partner van SZN in participatie) opende de dag. Lees hier zijn speech.

In drie instellingen hebben we jongeren benaderd die meededen aan een vorm van jongerenparticipatie. Hier de filmpjes uit Almere, Amsterdam en Leeuwarden.

Almere

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer

Amsterdam

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer

Leeuwarden

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer

De jongeren van Vovend-j van Kwintes uit Almere hadden een centrale rol tijdens deze dag. Zij gaven samen met Kitty van Elst een presentatie, met video en rapmateriaal. Zie hier de prezi.

Movisie was ook aanwezig: Anna van Deth en Karin Sok die het hele project hebben gemonitord gaven een inkijk in de resultaten van het monitorverslag in de vorm van een quiz.
Het monitorverslag is hier te downloaden.

Na het plenaire gedeelte werden deelnemers opgedeeld in groepen voor zogenaamde terrasdebatten. Zij gingen aan de slag met 3 vragen: Hoe krijg je het op gang? Hoe houd je het op gang? En wat ga je doen? Als het gaat om jongerenparticipatie. Een kort verslag hiervan staat hier in de vorm van een PowerPoint presentatie van die dag (met alle steekwoorden erop die van belang zijn voor participatie!).

Iedere deelnemer kreeg een ‘special delivery’ mee, een pizzadoos om een pizzameeting mee te beginnen, of verder voort te zetten. Er zijn nog exemplaren over! Stuur een mail naar info@zwerfjongeren.nl en we sturen hem op!