For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer

Voor de aansluiting en samenwerking met jongeren ondersteunt Stichting Zwerfjongeren Nederland het landelijk platform zwerfjongeren, United Voices. Dit platform is opgezet in nauwe samenwerking met het Projektenburo (expert in cliëntgestuurde initiatieven). Het platform United Voices is van, door en voor zwerfjongeren en laat op landelijk niveau de ‘stem van de zwerfjongeren’ horen. United Voices ondersteunt tevens lokale initiatieven van zwerfjongeren voor inspraak, zeggenschap en participatie. Zij hebben hun eigen website die te bekijken is via www.unitedvoices.nl

Met United Voices zetten we ons in om betrokken partijen stimuleren te kiezen voor een aanpak die meer en beter aansluit bij jongeren zelf en waarbij meer zeggenschap van henzelf is geborgd. Het platform ondersteunt tevens lokale initiatieven van zwerfjongeren om inspraak, zeggenschap en participatie te ontwikkelen en laat op landelijk niveau de ‘stem van de zwerfjongeren horen. Lastige puber-festival. In Amsterdam ging in februari het lokale platform ‘Straatvisie’ van start. Amsterdam: Straatvisie van start in februari. Dit platform organiseerde op 17 juni het evenement ‘Sport ’n chill’
Innovatief
Vergaderen ligt zwerfjongeren vaak niet, hoewel ze wel graag hun stem en mening laten horen. Dus zoekt United Voices naar andere manieren hiervoor. Animaties, getoond tijdens het congres Zwerfjongeren versterken: DOEN!blijken een aansprekende en innovatieve manier. United Voices zal deze manier blijven toepassen en blijven zoeken naar andere passende nieuwe manieren waarop jongeren hun stem kunnen laten horen.

Steden tonen interesse
Steeds meer steden zoeken informatie en expertise over participatie-van-onderaf met een ‘moeilijke’ groep als zwerfjongeren. Hoewel er verschillende organisaties zijn in Nederland die kennis hebben van participatie in brede zin (MOVISIE, NJR, Stichting Alexander), is de kennis en ervaring ‘van-onderaf’ dun gezaaid. Ten aanzien van zwerfjongeren is United Voices (gesteund door SZN in samenwerking met het Projektenburo) de enige.

Jongerendebatten
In 2011 organiseerde SZN opnieuw twee jongerendebatten: in Eindhoven (21 maart) en in Amsterdam (2 november). Tijdens zo’n debat vertellen (ex-)dak- en thuisloze jongeren als ervaringsdeskundigen aan politici, beleidsmakers en hulpverleners wat er nodig is om zwerfjongeren goed te helpen. Ook dit is een vorm van jongerenparticipatie waarvoor SZN zich inzet. Voorafgaand aan het jongerendebat krijgen de jongeren een training van de NJR.

Resultaten
Eindhoven
In Eindhoven vond op 21 maart een jongerendebat plaats in jongerencentrum Dynamo. Na het debat maakte wethouder Jeugd Lenie Scholten bekend dat er een aparte jongerenopvang zou komen omdat het niet wenselijk is dat zij tussen volwassen daklozen moeten slapen.

Assen (debat in 2010 gehouden, resultaat in 2011)
Op 1 april start Promens Care met een jongerenopvang aan de Treubstraat in Assen. Deze opvang is voor jongeren in deze gemeente tot 23 jaar die dak- en thuisloos zijn of dreigen dat te raken. Bijzonder van deze opvang is dat de jongeren geen indicatie nodig hebben. Tijdens een jongerendebat op 15 december 2010 in Assen gaven de deelnemers aan dat het heel vervelend is dat je eerst een indicatie moet hebben, voordat je hulp krijgt.

Amsterdam
In Amsterdam wordt op 2 november 2011 een jongerendebat gehouden. Eén van de gemaakte afspraken kwam van raadslid Maureen van der Pligt (SP). Haar partij had drie jaar eerder een motie ingediend voor een Jongeren Informatie Punt in élk stadsdeel. Van der Pligt had tijdens het debat toegezegd na te vragen of dat daadwerkelijk uitgevoerd is. Tijdens de afspraak met Van der Pligt werden de jongeren op de hoogte gebracht van haar bevindingen. Naar aanleiding van het debat volgde ook een afspraak met PvdA-raadslid Maarten Poorter. Hij zou zijn best gaat doen voor meer woonruimte in Amsterdam voor de doelgroep zwerfjongeren. Op 13 december twittert hij: ‘Vanavond PvdA motie aangenomen voor meer huisvesting voor #zwerfjongeren en #jeugdzorg jongeren in stadsregio Amsterdam.’