Met een inhoudelijk programma werken we met en voor dakloze jongeren om hun situatie te verbeteren. Wij vinden het essentieel dat jongeren zelf een actieve rol spelen in ons programma, zodat er niet over maar met jongeren aan oplossingen wordt gewerkt.

_22Y4680
Ons programma zwerfjongerenversterking kent drie onderdelen:

1. Platform zwerfjongeren: United Voices
2. Netwerkversterking
3. Stimuleringspunt jongerenparticipatie

Fietje Schelling (JSO) in debat met jongeren