Update Onderwijs op Maat

Onderwijs op Maat voor dak- en thuisloze jongeren als hefboom voor alle jongeren in een kwetsbare positie. Bekijk de evaluatie van het proefveld in Groningen en een update van het programma Onderwijs op Maat. Lees hier meer >

De kwestie 18-/18+ nu echt oplossen

Jongeren in jeugdzorg op tijd voorbereiden op zelfstandigheid. Voor Van de Straat betekent dit: jongeren pas los laten als de volgende zaken geregeld zijn: woonplek, inkomen, schulden, onderwijs en werk en begeleiding. Bekijk hier ons Inspiratiemagazine >

Kansfonds staat voor een samenleving waarin kwetsbare mensen niet buitengesloten worden. Kansfonds zet de aandacht voor dak- en thuisloze jongeren in de versnelling. Het fonds financiert initiatieven die de kansen van zwerfjongeren vergroten. Zo ook Van de Straat, een samenwerkingsverband van organisaties dat de complexe problemen van deze jongeren aanpakt. Klik hier voor meer info over Kansfonds en de versneller ‘Zwerfjongeren: geloof in eigen kunnen’.

Onze prioriteiten

Wij willen een betere toekomst voor zwerfjongeren. Daarvoor is verandering en vernieuwing nodig. Zowel in als buiten de systemen van zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en financiën. Van de Straat voert hiervoor een algemene lobby en concrete projecten uit:

Van de Straat is een samenwerking van Stichting Zwerfjongeren Nederland, Federatie Opvang en DRIFT/Erasmus Universiteit.

In de media

Jongeren in de problemen door schulden. Bekijk hier de uitzending van Kassa. Onder andere Marleen van der Kolk (programmamanager van de Straat) en ervaringsdeskundige Stephanie en komen aan het woord.

Over SZN

Deze directeur ploetert voor al die duizenden dakloze jongeren die Nederland is vergeten

Foto: R. Cremers

“Al drie jaar volg ik de Stichting Zwerfjongeren en haar directeur, Hella Masuger. Ze probeert de situatie van dak- en thuisloze jongeren te verbeteren. Maar vaak zijn de jongeren zorgmoe. En de complexe organisaties die nodig zijn voor verandering werken ook niet altijd mee. Portret van een onvermoeibare vergaderzaalvechter.”
Vera Mulder, De Correspondent

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Feiten & Cijfers

Factsheet Zwerfjongeren in Nederland
Januari 2017 | SZN

Kennisdossier | Movisie

Mijn verhaal

Door: Stephanie Kaptein

Blog 3 – Het is zover!

Febuari 2017 | Mijn deelname aan de studiestartdagen voor de februari instroom 2017 is een feit. Ik ben samen met 36 medestarters. Om 09:00 uur moest ik [...]

Lees verder >

Over Stichting Zwerfjongeren Nederland