Opinie & actie

Jongeren horen niet op straat!

SZN herkent het beeld dat de NOS schetst over een tekort aan passende opvangplekken voor jongeren. Een recent door ons uitgevoerde quick scan bij instellingen voor opvang, hulpverleners en jongeren levert een aantal hardnekkige knelpunten op. Het gaat dan om:

  • nauwelijks door- en uitstroom vanuit de opvang door een tekort aan betaalbare huisvesting
  • het aantal bedden voor jongeren in de opvang is op veel plaatsen afgebouwd
  • veel voorzieningen sluiten niet aan bij de behoefte van jongeren.

Een verblijf in de opvang is voor jongeren vaak geen oplossing. Alleen als het echt niet anders kan. Het is goed dat gemeenten naar andere woonvormen en ondersteuning van jongeren uitwijken, om dakloosheid te voorkomen. En als jongeren toch in de opvang verblijven, dan moeten we inzetten op  snelle uitstroom. Problemen met inkomen en schulden moeten daarom direct bij binnenkomst opgelost worden. Lees meer op deze pagina 

Onze prioriteiten

Kansfonds ondersteunt Van de Straat

Kansfonds ondersteunt Van de Straat

Kansfonds staat voor een samenleving waarin kwetsbare mensen niet buitengesloten worden.

Kansfonds zet de aandacht voor dak- en thuisloze jongeren in de versnelling. Het fonds financiert initiatieven die de kansen van zwerfjongeren vergroten. Zo ook Van de Straat, een samenwerkingsverband van organisaties dat de complexe problemen van deze jongeren aanpakt.

Klik hier voor meer info over Kansfonds en de versneller ‘Zwerfjongeren: geloof in eigen kunnen’.

In de media

stephanie-kaptein-kassa-600

Jongeren in de problemen door schulden. Bekijk hier de uitzending van Kassa. Onder andere ervaringsdeskundige Stephanie en Marleen van der Kolk (programmamanager van de Straat) komen aan het woord.

Over SZN

Foto: Roger Cremers

Deze directeur ploetert voor al die duizenden dakloze jongeren die Nederland is vergeten

“Al drie jaar volg ik de Stichting Zwerfjongeren en haar directeur, Hella Masuger. Ze probeert de situatie van dak- en thuisloze jongeren te verbeteren. Maar vaak zijn de jongeren zorgmoe. En de complexe organisaties die nodig zijn voor verandering werken ook niet altijd mee. Portret van een onvermoeibare vergaderzaalvechter.”
Vera Mulder, De Correspondent

Over Stichting Zwerfjongeren Nederland

Feiten & Cijfers

/// 12.500

Factsheet | SZN

Kennisdossier | Movisie

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!