Jongeren horen niet op straat!

SZN herkent het beeld dat de NOS schetst over een tekort aan passende opvangplekken voor jongeren. Een recent door ons uitgevoerde quick scan bij instellingen voor opvang, hulpverleners en jongeren levert een aantal hardnekkige knelpunten op.
Lees hier meer >

Info regiobinding & woonplaatsbeginsel

Als je 18 jaar bent en dakloos, is het soms moeilijk om hulp of een uitkering te krijgen. Het kan zo zijn dat de gemeente waar jij aanklopt niet meteen hulp wil bieden. Mag dat wel? Informatie voor jongeren en begeleiders over regiobinding, woonplaatsbeginsel en landelijke toegang kun je hier vinden.

Kansfonds ondersteunt Van de Straat

Kansfonds ondersteunt Van de Straat

Kansfonds staat voor een samenleving waarin kwetsbare mensen niet buitengesloten worden. Kansfonds zet de aandacht voor dak- en thuisloze jongeren in de versnelling. Het fonds financiert initiatieven die de kansen van zwerfjongeren vergroten. Zo ook Van de Straat, een samenwerkingsverband van organisaties dat de complexe problemen van deze jongeren aanpakt. Klik hier voor meer info over Kansfonds en de versneller ‘Zwerfjongeren: geloof in eigen kunnen’.

Onze prioriteiten

SZN wil dat er samen met dak- en thuisloze jongeren, vanuit hún leefwereld, oplossingen worden gezocht voor:

In de media

stephanie-kaptein-kassa-600

Jongeren in de problemen door schulden. Bekijk hier de uitzending van Kassa. Onder andere ervaringsdeskundige Stephanie en Marleen van der Kolk (programmamanager van de Straat) komen aan het woord.

Over SZN

Deze directeur ploetert voor al die duizenden dakloze jongeren die Nederland is vergeten

Foto: R. Cremers

“Al drie jaar volg ik de Stichting Zwerfjongeren en haar directeur, Hella Masuger. Ze probeert de situatie van dak- en thuisloze jongeren te verbeteren. Maar vaak zijn de jongeren zorgmoe. En de complexe organisaties die nodig zijn voor verandering werken ook niet altijd mee. Portret van een onvermoeibare vergaderzaalvechter.”
Vera Mulder, De Correspondent

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Feiten & Cijfers

Factsheet Zwerfjongeren in Nederland
Januari 2017 | SZN

Kennisdossier | Movisie

Mijn verhaal

Door: Stephanie Kaptein

Blog 3 – Het is zover!

Febuari 2017 | Mijn deelname aan de studiestartdagen voor de februari instroom 2017 is een feit. Ik ben samen met 36 medestarters. Om 09:00 uur moest ik [...]

Lees verder >

Over Stichting Zwerfjongeren Nederland