Opinie & actie

Met Onderwijs op Maat werken we in Leeuwarden en Groningen aan een aanpak waarbij jongeren ‘hun leven op orde krijgen’ combineren met het halen van een diploma. Lees ook de reportage in het magazine van het ministerie van OCW

Onze projecten

Kansfonds ondersteunt Van de Straat

Kansfonds ondersteunt Van de Straat

Kansfonds staat voor een samenleving waarin kwetsbare mensen niet buitengesloten worden.

Kansfonds zet de aandacht voor dak- en thuisloze jongeren in de versnelling. Het fonds financiert initiatieven die de kansen van zwerfjongeren vergroten. Zo ook Van de Straat, een samenwerkingsverband van organisaties dat de complexe problemen van deze jongeren aanpakt.

Klik hier voor meer info over Kansfonds en de versneller ‘Zwerfjongeren: geloof in eigen kunnen’.

Mini-blog

De workshop ‘Ken je doelgroep’ voorbereid. Samen met Spirit!, Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam. Volgende week is namelijk het Jongeriusoverleg. Dit overleg wil de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars stimuleren.
Fijn om te merken dat we op een lijn zitten; jongeren krijgen veel te veel op hun bordje als ze 18 worden!
En als er niemand is die je structureel helpt, ontstaan er al snel financiële problemen.
Lees ook onze brief die we aan Zorgverzekeraars Nederland stuurden.

Hella

Meer blogberichten


Over Stichting Zwerfjongeren Nederland

Factsheet Zwerfjongerenbeleid

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!