Topprioriteit:
voorkomen dat jongeren dakloos worden

SZN is sinds 2003 dé onafhankelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren in Nederland. Onze topprioriteit is voorkomen dat jongeren dakloos worden. Met en voor jongeren leggen we de vinger op de zere plek, beïnvloeden de opinie, zetten het onderwerp op de landelijke en lokale agenda, voeren politieke lobby en jagen met concrete voorstellen vernieuwing aan.

Wij hebben voortdurend contact met ons brede netwerk van jongeren, onderzoekers, politiek en het werkveld (gemeenten en organisaties op het gebied van zorg, wonen, leren werken en financiën). Daardoor kunnen we signalen snel oppakken en dit maatschappelijke vraagstuk breed onder de aandacht brengen.

Onze medewerkers

Vanuit ons landelijke bureau in Amsterdam werken we met twee vaste medewerkers:

  • Hella Masuger, directeur
  • Marleen van de Kolk, programmamanager.

Daarnaast werken we met professionals op oproepbasis en een landelijk netwerk van organisaties en allianties.

Ons bestuur

SZN werkt met een bestuur op afstand. Leden van het Bestuur ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding.

  • Voorzitter: Kees van Anken, voormalig directeur bestuurder ZIENN Opvang en Ondersteuning
  • Penningmeester: Wim Lubben, partner aandeelhouder Mazars
  • Algemeen lid: Anne Wilbers, bestuurder woningcorporatie Mooiland

Onze partners

SZN werkt nauw samen met de volgende organisaties:

ANBI_zk_FC_blauwANBI-status

SZN heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit  geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Zie voor meer informatie hierover: Belastingvoordeel ANBI

Download hier ons financieel jaarverslag 2017 en ons beleidsplan 2016-2018.

Meer informatie?
Stuur een e-mail aan onze directeur: h.masuger@zwerfjongeren.nl