Overgang 18-/18+

Jongeren die geen netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen, hebben goede ondersteuning nodig in de overgang naar zelfstandigheid. SZN levert met vernieuwende experimenten een bijdrage aan een soepele overgang van 18- naar 18+.
Ga naar de bovenkant