Jongeren die geen netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen, hebben goede ondersteuning nodig in de overgang naar zelfstandigheid. SZN levert met vernieuwende experimenten een bijdrage aan een soepele overgang van 18- naar 18+.

Oproep aan Rijk en gemeenten: betaalbaar wonen en voldoende inkomen voor jongeren

2021-10-12T17:04:23+02:00mei 2021|Beleidsadvies, Bestaanszekerheid, Betaalbaar wonen, Kansengelijkheid, Lobby, Nieuwsbericht, Overgang 18-/18+, Zwerfsteen|

In het welvarende Nederland vallen jongeren die het zonder steun van hun ouders moeten zien te redden, tussen wal en schip. Dat is een maatschappelijk probleem. De oplossing: jongerendak- en thuisloosheid voorkomen door betaalbaar wonen en voldoende inkomen. Met deze concrete voorstellen van SZN kunnen gemeenten en het Rijk aan de slag.

Ga naar de bovenkant