We gaan daarom samen met de Federatie Opvang minister De Jonge in een gezamenlijke brief oproepen om alle vormen van jeugdzorg langer te laten doorlopen als dat nodig is. Je moet de zorg op een natuurlijke manier afbouwen. De leeftijd waarop jeugdzorg ophoudt, is in 1988 van 21 jaar naar 18 jaar gegaan. Sindsdien is het aantal zwerfjongeren gestegen. Er zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland 12.400 zwerfjongeren. Wij horen uit het veld dat meer dan 80 procent van deze dakloze jongeren met jeugdzorg te maken heeft gehad.

In het nieuws

Grens voor alle jeugdzorg moet naar 21 jaar

“Alle kinderen in de jeugdzorg moeten deze zorg tot ze 21 jaar zijn kunnen krijgen in plaats van tot achttien jaar.  Dat vinden onder meer Jeugdzorg Nederland, de Stichting Zwerfjongeren en de Federatie Opvang. Daarmee reageren ze op minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, die wil dat pleegkinderen na hun achttiende in een pleeggezin kunnen blijven wonen.”

Lees online verder (inlog nodig)
Nederlands dagblad, dinsdag 23 januari 2018, Petra Noordhuis

Alles over de basis op orde

Een woning, een inkomen, toegang tot het onderwijs: alle jongeren hebben het recht te werken aan zelfredzaamheid.

Artikel Opinie & Actie

Van kostenpost naar investering
Perspectief voor dak- en thuisloze jongeren

Nederland telt ruim 12.000 dak- en thuisloze jongeren, waarvan er bijna 8.700 tussen de 18 en 23 jaar oud zijn. Vaak hebben zij een verleden in de jeugdzorg (jaarlijks verlaten 20.000 jongeren op hun 18de jeugdzorg). Veelal zijn ze nog niet klaar om hun leven zelfstandig vorm te geven, hebben ze weinig inkomsten, geen opleiding of werk en weinig vrienden, maar wel fysieke en psychische problemen en schulden. Soms komen ze in de criminaliteit terecht.

Artikel Opinie & Actie

De basis op orde. Juist voor kwetsbare jongeren in adolescentie.

Een zwervend bestaan leiden als achttienjarige zonder uitzicht op perspectief; dat wens je niemand toe. Geen inkomen, geen dak boven je hoofd en afhankelijk van de goedwillendheid van een beperkt sociaal netwerk, wildvreemden of formele instellingen. Toch is het jaarlijks voor 20.000 jongeren in Nederland een realistisch perspectief.

Interview

‘Met eenvoudige ingrepen kan jongeren, én de maatschappij, veel worden bespaard’

8 Acties waarmee jeugdhulpjongeren op hun 18e niet tussen wal en schip vallen

Download

PDF | 56 pagina’s | 1,4 MB | Rapport | 23-01-2018

De Inspectie SZW heeft onderzocht hoe de gemeentelijke afdelingen werk en inkomen (W&I) en jeugdhulp samenwerken om jongeren – die jeugdhulp hebben gehad en 18 jaar worden – verder te helpen.

Nieuwsbericht

SZN pleit verhoging leeftijd van 18 naar 21 voor alle jongeren in jeugdzorg

We gaan daarom samen met de Federatie Opvang minister De Jonge in een gezamenlijke brief oproepen om alle vormen van jeugdzorg langer te laten doorlopen als dat nodig is.