Wat doen wij

De basis op orde

Door de basis op orde te hebben in wonen, inkomen, onderwijs en ondersteuning, zijn dakloosheid, latere problemen én kosten te voorkomen.

Jongerendakloosheid bestrijkt de hele leefwereld van een jongere: wonen, inkomen, onderwijs/werk en ondersteuning. Dit zijn de pijlers om de basis op orde te brengen voor elke jongere (16-27 jaar) in een kwetsbare positie (waarvan de ouders veelal buiten beeld zijn). Is die basis op orde, dan zijn dakloosheid, latere problemen én kosten te voorkomen.

Meer info?

Neem contact op met: Hella Masuger, h.masuger@zwerfjongeren.nl

Wonen

Een eigen veilige en betaalbare woonplek biedt de benodigde rust en stabiliteit om te kunnen werken aan je toekomst, of het nu gaat om onderwijs of werk.

Inkomen

Garandeer het basisbehoeftenbudget van 1039 euro (richtlijn armoedegrens voor een eenpersoonshuishouden van het SCP). Dit verzekert jongeren van een behoorlijke levensstandaard en voorkomt schulden. 

Onderwijs

Een afgeronde opleiding biedt jongeren perspectief op werk en een financieel zelfstandig leven.

Ondersteuning

Bied jongeren passende ondersteuning (vanuit hun leefwereld, zij hebben – naar vermogen – de regie) om hun leven op orde te brengen.

Oproep

SZN roept Rijk en gemeenten op: ‘Regel 12.600 woonplekken en 12.600 stabiele inkomens voor thuisloze jongeren.’

Onderwijs op Maat aan dak- en thuisloze jongeren

Als dak- of thuisloze jongere een opleiding volgen én tegelijkertijd je leven op orde krijgen. Dat is de kern van Onderwijs op Maat

WaardeCafé

Lef hebben, samenwerken en door de vingers kijken

Verslag van de conferentie ‘Breng de basis op orde’, georganiseerd door SZN en Kansfonds.

Over de conferentie

Een veilige woonplek voor elke jongere!

5 actiepunten

5 Actiepunten

De basis op orde (PDF)

Rapportage van onderzoeksinstituut Drift over de borging van de overgangsperiode 18-/18+ in vijf steden.

Download de rapportage

Contact opnemen

Hella Masuger

/// h.masuger@zwerfjongeren.nl
/// 06-44490221

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van ons werk en de resultaten die wij boeken. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.