Samen met jongeren uit Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Leeuwarden start SZN de campagne Zwerfsteen. Hiermee willen zij bij Rijk en gemeenten aandacht vragen voor de last die je dag in dag uit bij je draagt als je dak- en/of thuisloos bent. Op 8 oktober namen Staatssecretaris Paul Blokhuis en Victor Everhardt, Wethouder jeugd van Utrecht ieder de eerste steen in ontvangst.

De jongeren roepen andere jongeren die hetzelfde ervaren op, om in hun eigen gemeentes ook de steen aanbieden aan ambtenaren en wethouders om aandacht te vragen voor hun situatie en met oplossingen te komen. De bijbehorende brief is hier te downloaden.

Blokhuis nodigde de jongeren uit tijdens de conferentie ‘Breng de basis op orde en voorkom jongerendakloosheid’ op 6 juni jl. om met hem in gesprek te gaan over oplossingen. Op 8 oktober spreken zij in Utrecht bij het College voor de rechten van de Mens met de staatssecretaris over hun ervaringen als dak- en thuisloze jongere. De jongeren stelden een top 3 samen met onderwerpen die wat hun betreft prioriteit hebben als het gaat om verbeteringen in beleid, wet & regelgeving: wonen, inkomen en toegang tot adequate ondersteuning en begeleiding.  Het werkbezoek is georganiseerd door de Stichting Zwerfjongeren Nederland in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens. Zij stelden samen een verklaring op over jongerendakloosheid bezien vanuit mensenrechtenperspectief.

Mooi resultaat

Een mooi resultaat van werkbezoek samen met jongeren en college voor de rechten van de mens

Contact

Meer informatie over
de campagne of meedoen?

Neem gerust contact met mij op:
Hella Masuger
06-44490221

 

Aanbieden van de Zwerfsteen aan staatssecretaris Blokhuis
Gerelateerd artikel

Conferentie ‘Breng de basis op orde’

Lef hebben en samenwerken met jongeren om te kijken hoe het beter kan. Dat zijn belangrijke ingrediënten om te voorkomen dat jongeren dak- en thuisloos worden, bleek op de conferentie ‘Breng de basis op orde’ die SZN op 6 juni 2018 samen met Kansfonds hebben georganiseerd. “We moeten buiten de wetten om leren denken en door de vingers kijken”, zei staatssecretaris Paul Blokhuis. “Ga die jongeren helpen.”

Lees verder

Download eindverslag
Infographics

© Denkschets, Elco van Staveren