Met de campagne Zwerfsteen vraagt SZN, samen met jongeren, bij Rijk en gemeenten aandacht voor de last die dak- en thuisloze jongeren dag in dag uit met zich meedragen.

Oproep aan Rijk en gemeenten: betaalbaar wonen en voldoende inkomen voor jongeren

2021-08-10T17:58:20+02:00mei 2021|Beleidsadvies, Bestaanszekerheid, Betaalbaar wonen, Kansengelijkheid, Lobby, Nieuwsbericht, Overgang 18-/18+, Zwerfsteen|

In het welvarende Nederland vallen jongeren die het zonder steun van hun ouders moeten zien te redden, tussen wal en schip. Dat is een maatschappelijk probleem. De oplossing: jongerendak- en thuisloosheid voorkomen door betaalbaar wonen en voldoende inkomen. Met deze concrete voorstellen van SZN kunnen gemeenten en het Rijk aan de slag.

Ga naar de bovenkant