Welke nieuwe woonconcepten kun je bedenken voor dak- en thuisloze jongeren? Ontwerpers en maatschappelijke organisaties gingen er in 2020 mee aan de slag. Op 1 februari 2021 presenteren zij hun bevindingen tijdens de online meeting ‘Een thuis voor alle jongeren’ in Pakhuis de Zwijger, die SZN mede organiseert. Meepraten en -denken? Reserveer nu!

‘Een thuis voor alle jongeren’ komt voort uit de krachtenbundeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de TU/Eindhoven, Atelier Rijksbouwmeester, Stichting Zwerfjongeren Nederland en het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het Ministerie van VWS. Zij selecteerden vijf teams van ontwerpers en maatschappelijke organisaties (waaronder het team van SZN’s samenwerkingspartner Joes+Manon) om ontwerpend onderzoek te doen naar structurele nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren. Op 1 februari presenteren ze hun uitkomsten tijdens de interactieve online meeting ‘Een thuis voor alle jongeren‘. De meeting wordt geleid door Tabo Goudswaard (projectleider Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), met aan tafel verschillende deskundigen, waaronder Rijksbouwmeester Floris Alkemade, een jongere/ervaringsdeskundige en Hella Masuger van SZN (houd de website in de gaten voor programma en namen).

Wanneer: ma 1 februari 2021

Tijd: 16.00 tot 17.30 uur

Waar: Pakhuis de Zwijger in Amsterdam via LIVE cast, toegang is kosteloos

Reserveren: https://dezwijger.nl/programma/een-thuis-voor-alle-jongeren

Oproep aan Rijk en gemeenten: betaalbaar wonen en voldoende inkomen voor jongeren

mei 2021|

In het welvarende Nederland vallen jongeren die het zonder steun van hun ouders moeten zien te redden, tussen wal en schip. Dat is een maatschappelijk probleem. De oplossing: jongerendak- en thuisloosheid voorkomen door betaalbaar wonen en voldoende inkomen. Met deze concrete voorstellen van SZN kunnen gemeenten en het Rijk aan de slag.

WoonLab gaat geschikte huisvestiging voor (ex-dakloze) jongeren versnellen

december 2020|

SZN maakt zich hard voor betaalbare jongerenhuisvesting. Zo hebben we in 2020 het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren' opgezet, samen met TU/e, Neos en social design studio Joes+Manon. Het WoonLab gaat creatieve woonconcepten realiseren die voor jongeren echt het verschil kunnen maken.

Huishonger

december 2020|

Social design-studio Joes+Manon, samenwerkingspartner van SZN in het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren', heeft in 2020 een vernieuwend woonconcept voor dakloze jongeren onderzocht: hyperflexibel wonen op braakliggend terrein. In 2021 volgt een pilot. [...]

Online meeting ‘Een thuis voor alle jongeren’

december 2020|

Welke nieuwe woonconcepten kun je bedenken voor dak- en thuisloze jongeren? Ontwerpers en maatschappelijke organisaties gingen er in 2020 mee aan de slag. Op 1 februari 2021 presenteren zij hun bevindingen tijdens de [...]

Samen in gesprek over woonbehoeftes

september 2020|

Hoe kom je achter de woonbehoeftes van jongeren? Met de woonbehoefte-kaartenset kom je er samen met jongeren achter. Dát er meer woonplekken voor jongeren nodig zijn, is duidelijk. Maar niet elke plek sluit [...]

WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’

september 2020|

Hoe kom je achter de woonbehoeftes van jongeren? In het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren' werken architectuurstudenten, ervaringsdeskundige jongeren en experts aan nieuwe woonoplossingen voor dak- en thuisloze jongeren.