Social design-studio Joes+Manon, samenwerkingspartner van SZN in het WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’, heeft in 2020 een vernieuwend woonconcept voor dakloze jongeren onderzocht: hyperflexibel wonen op braakliggend terrein. In 2021 volgt een pilot.

Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van hyperflexibel wonen? Social design-studio Joes+Manon heeft dit in een ontwerpend onderzoek uitgezocht. SZN bracht Joes+Manon in contact met de gemeente Amsterdam, woningcorporatie Rochdale en welzijnsorganisatie De Regenboog Groep. Aanleiding was de open oproep ‘Nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Onderzoeksvragen waren: Hoe kunnen economisch dakloze jongeren worden gehuisvest op 1 tot 3 jaar braakliggende grond, in verplaatsbare woningen? Is hier een rendabele business case van te maken? Wie moeten hierbij worden betrokken? En hoe kan het sociaal wenselijk zijn voor bewoners én omwonenden?

Toekomstpakketten

Joes+Manon bundelt en vertaalt alle inzichten uit het onderzoek in ‘toekomstpakketten’. Deze verbeelden verschillende toekomstscenario’s van het hyperflexibel wonen van ‘wat we kunnen willen’. Met een interactieve website halen ze bij inhoudsexperts handelingsperspectieven op voor de verschillende scenario’s; hoe kunnen deze écht worden gerealiseerd?

Meedenken? Graag!

Wil je meedenken? Heb je een inspirerend voorbeeld rondom hypertijdelijk wonen dat Joes+Manon onder de loep kan nemen? Heb je als (ex-) economisch dakloze jongere tips? Ben je op de hoogte van simpele ‘off-the-grid’-oplossingen? Weet je een stukje grond waarop ze kunnen experimenteren? Houd de website www.huishonger.joesmanon.nl in de gaten en voeg vanaf midden januari zelf handelingsperspectieven toe!

Presentatie in Pakhuis de Zwijger

Op 1 februari 2021 presenteert Joes+Manon het project tijdens de online meeting ‘Een thuis voor alle jongeren’ in Pakhuis de Zwijger. Daarna volgt een pilot, waarin een van de toekomstpakketten wordt getest. Want in concepten kun je niet wonen.

Meer weten?

www.huishonger.joesmanon.nl
https://joesmanon.nl/korte-documentaire-over-huishonger-tijdens-embassy-of-health-ddw2020: korte documentaire over het ontwerpend onderzoek van Joes+Manon.

Oproep aan Rijk en gemeenten: betaalbaar wonen en voldoende inkomen voor jongeren

mei 2021|

In het welvarende Nederland vallen jongeren die het zonder steun van hun ouders moeten zien te redden, tussen wal en schip. Dat is een maatschappelijk probleem. De oplossing: jongerendak- en thuisloosheid voorkomen door betaalbaar wonen en voldoende inkomen. Met deze concrete voorstellen van SZN kunnen gemeenten en het Rijk aan de slag.

WoonLab gaat geschikte huisvestiging voor (ex-dakloze) jongeren versnellen

december 2020|

SZN maakt zich hard voor betaalbare jongerenhuisvesting. Zo hebben we in 2020 het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren' opgezet, samen met TU/e, Neos en social design studio Joes+Manon. Het WoonLab gaat creatieve woonconcepten realiseren die voor jongeren echt het verschil kunnen maken.

Huishonger

december 2020|

Social design-studio Joes+Manon, samenwerkingspartner van SZN in het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren', heeft in 2020 een vernieuwend woonconcept voor dakloze jongeren onderzocht: hyperflexibel wonen op braakliggend terrein. In 2021 volgt een pilot. [...]

Online meeting ‘Een thuis voor alle jongeren’

december 2020|

Welke nieuwe woonconcepten kun je bedenken voor dak- en thuisloze jongeren? Ontwerpers en maatschappelijke organisaties gingen er in 2020 mee aan de slag. Op 1 februari 2021 presenteren zij hun bevindingen tijdens de [...]

Samen in gesprek over woonbehoeftes

september 2020|

Hoe kom je achter de woonbehoeftes van jongeren? Met de woonbehoefte-kaartenset kom je er samen met jongeren achter. Dát er meer woonplekken voor jongeren nodig zijn, is duidelijk. Maar niet elke plek sluit [...]

WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’

september 2020|

Hoe kom je achter de woonbehoeftes van jongeren? In het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren' werken architectuurstudenten, ervaringsdeskundige jongeren en experts aan nieuwe woonoplossingen voor dak- en thuisloze jongeren.