Social design-studio Joes+Manon, samenwerkingspartner van SZN in het WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’, heeft in 2020 een vernieuwend woonconcept voor dakloze jongeren onderzocht: hyperflexibel wonen op braakliggend terrein. In 2021 volgt een pilot.

Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van hyperflexibel wonen? Social design-studio Joes+Manon heeft dit in een ontwerpend onderzoek uitgezocht. SZN bracht Joes+Manon in contact met de gemeente Amsterdam, woningcorporatie Rochdale en welzijnsorganisatie De Regenboog Groep. Aanleiding was de open oproep ‘Nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Onderzoeksvragen waren: Hoe kunnen economisch dakloze jongeren worden gehuisvest op 1 tot 3 jaar braakliggende grond, in verplaatsbare woningen? Is hier een rendabele business case van te maken? Wie moeten hierbij worden betrokken? En hoe kan het sociaal wenselijk zijn voor bewoners én omwonenden?

Toekomstpakketten

Joes+Manon bundelt en vertaalt alle inzichten uit het onderzoek in ’toekomstpakketten’. Deze verbeelden verschillende toekomstscenario’s van het hyperflexibel wonen van ‘wat we kunnen willen’. Met een interactieve website halen ze bij inhoudsexperts handelingsperspectieven op voor de verschillende scenario’s; hoe kunnen deze écht worden gerealiseerd?

Meedenken? Graag!

Wil je meedenken? Heb je een inspirerend voorbeeld rondom hypertijdelijk wonen dat Joes+Manon onder de loep kan nemen? Heb je als (ex-) economisch dakloze jongere tips? Ben je op de hoogte van simpele ‘off-the-grid’-oplossingen? Weet je een stukje grond waarop ze kunnen experimenteren? Houd de website www.huishonger.joesmanon.nl in de gaten en voeg vanaf midden januari zelf handelingsperspectieven toe!

Presentatie in Pakhuis de Zwijger

Op 1 februari 2021 presenteert Joes+Manon het project tijdens de online meeting ‘Een thuis voor alle jongeren’ in Pakhuis de Zwijger. Daarna volgt een pilot, waarin een van de toekomstpakketten wordt getest. Want in concepten kun je niet wonen.

Meer weten?

www.huishonger.joesmanon.nl
https://joesmanon.nl/korte-documentaire-over-huishonger-tijdens-embassy-of-health-ddw2020: korte documentaire over het ontwerpend onderzoek van Joes+Manon.