In 2020 zijn de TU/e, SZN, Neos en social design studio Joes+Manon begonnen met de ontwerpstudio A Home for Youth, Starting a Life. Dit is een project van een halfjaar voor masterstudenten aan de architectuuropleiding van de TU/e. De studenten hebben nieuwe woonconcepten verkend en werden daarbij begeleid door ex-dakloze jongeren.

In de gesprekken met de jongeren werd nog eens duidelijk hoe belangrijk een woning is als basis voor je eigen ontwikkeling. Opvallend genoeg, maar eigenlijk niet verbazingwekkend, bleken de woonbehoeften van ex-dakloze jongeren en TU-studenten niet erg te verschillen. Maar met deze voor de hand liggende constatering kwam ook direct een aantal schrijnende verschillen bovendrijven. Waar TU-studenten een zelfstandige en veilige woning als vanzelfsprekend beschouwen, is dat voor de ex-dakloze jongeren de eerste en vaak ook enige woonbehoefte die ze formuleren. “Het maakt mij niet uit waar of hoe ik woon, als ik maar op mezelf woon”, zegt een van de betrokken jongeren. Andere woonbehoeften, zoals een aantrekkelijke woonomgeving, de locatie in de stad of voorzieningen, komen bij hen pas na enig aandringen en doorvragen ter sprake.

Nieuwe woonconcepten

Een belangrijk inzicht was dat ontwerpend onderzoek een rol kan spelen in de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten. Door samen met de ervaringsdeskundige jongeren en de studenten het onderzoek aan te gaan naar aannames en, onder meer, verdieping in de woonbehoeftes en reflecteren met externe experts.

Mooie basis voor versnelling

Met de eerste ervaringen, inzichten en een netwerk van enthousiaste partijen die concreet willen meedoen, ligt er een mooie basis om het komende jaar op verder te bouwen. Samen met een aantal woningcorporaties en met steun van het Kansfonds. De vraagt blijft: hoe kunnen we de ontwikkeling van huisvesting voor (ex-dakloze) jongeren versnellen en tegelijkertijd zorgen voor woningen die voldoen aan de specifieke behoefte van deze groep?
Voor studerende jongeren is het heel gewoon om te wonen in een gezellige studentenstad met volop mogelijkheden voor het ontwikkelen van een sociaal netwerk, of op een campus waar allerlei voorzieningen beschikbaar zijn. Een vergelijkbare woonwens zou voor álle jongeren vanzelfsprekend moeten zijn.

10 studenten van TU/e Urban Labs bedachten 10 woonideeën voor dak- en thuisloze jongeren2019-2021

SZN maakt zich hard voor betaalbare jongerenhuisvesting. Wij doen dit op verschillende manieren. Zo hebben we in 2020 het WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ opgezet. Met deze basis gaan we volgend jaar concreet aan de slag. Hoe, dat lees je hieronder.

Het WoonLab levert waardevolle informatie voor onze lobby, waar we onverminderd mee doorgaan. In onze lobby voor betaalbare jongerenhuisvesting zetten wij in op deze punten:

  • Meer betaalbare woonplekken voor jongeren.
  • Geen leeftijdsonderscheid in de huurtoeslag (jongeren tot 23 jaar hebben alleen recht op huurtoeslag tot een huur van maximaal € 442,46 per maand. Vanaf 23 jaar ligt die grens op € 752,33 huur per maand).
  • Geen kostendelersnorm.
  • Afspraken specifiek voor dakloze jongeren in de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties.