(Project sinds januari 2020)

SZN maakt zich hard voor betaalbare jongerenhuisvesting. Wij doen dit op verschillende manieren. Zo hebben we in 2020 het WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ opgezet. Met deze basis gaan we volgend jaar concreet aan de slag.

Het WoonLab levert waardevolle informatie voor onze lobby, waar we onverminderd mee doorgaan. In onze lobby voor betaalbare jongerenhuisvesting zetten wij in op deze punten:

  1. Meer betaalbare woonplekken voor jongeren.
  2. Geen leeftijdsonderscheid in de huurtoeslag (jongeren tot 23 jaar hebben alleen recht op huurtoeslag tot een huur van maximaal € 442,46 per maand. Vanaf 23 jaar ligt die grens op € 752,33 huur per maand).
  3. Geen kostendelersnorm.
  4. Afspraken specifiek voor dakloze jongeren in de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties.

‘Binnenkort mag ik verhuizen van begeleid wonen naar een omklapwoning. Mijn huur wordt dan hoger. Omdat ik 22 ben, heb ik geen recht op huurtoeslag. Best veel, om die huur in m’n eentje te verdienen. Ik wil wel graag zelfstandig wonen. Gelukkig heb ik een jaar lang een Bouwdepot gehad, waardoor ik hiervoor heb kunnen sparen.’

De dakloze Imane (21) krijgt binnenkort haar eerste eigen huurwoning

WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’

Een betaalbare woonplek voor álle jongeren, hoe mooi zou dat zijn? Om woonoplossingen te bedenken die aansluiten bij wat kwetsbare jongeren nodig hebben, is in februari 2020 het WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ gestart. Dit is een samenwerkingsverband van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), SZN, social design studio Joes+Manon en maatschappelijke opvangorganisatie Neos.

Uitdagen en allianties smeden

Een plek vinden is al niet eenvoudig. En hoe zorg je ervoor dat die plek aansluit bij de behoeftes van kwetsbare jongeren? In het WoonLab onderzoeken masterstudenten architectuur, ervaringsdeskundige jongeren en experts nieuwe passende woonoplossingen voor dak- en thuisloze jongeren. Ze zoeken naar mogelijkheden om deze woonplekken ook daadwerkelijk te realiseren. Hiervoor smeden ze allianties met woningcorporaties en dagen ze professionals uit andere disciplines (zoals projectontwikkelaars, studentenhuisvesting, designers, bouwers, gemeenten, zorg en onderwijs) uit om mee te denken en te doen. Zodat passende en betaalbare woonplekken voor dakloze jongeren sneller toegankelijk zijn en jongeren vanuit een stabiele basis aan hun toekomst kunnen werken.

SZN: aanjagen en verbinden

Onderzoek en onderwijs zijn een integraal onderdeel van Het WoonLab. Deze jaarlijks terugkerende masterstudio wordt georganiseerd door de leerstoel Urbanism & Urban Architecture van de TU/e. Social designers benaderen het vraagstuk vanuit de eindgebruiker, met scherp oog voor de wisselwerking tussen betrokkenen, omgeving en gedrag. SZN heeft de partijen bij elkaar gebracht, adviseert en begeleidt. Deze langetermijnsamenwerking past goed in SZN’s strategie van creativiteit en innovatie aanjagen, partijen verbinden en nieuwe wegen naar betaalbare huisvesting voor dak- en thuisloze jongeren mogelijk maken.

SZN maakt zich hard voor betaalbare jongerenhuisvesting. Wij doen dit op verschillende manieren. Zo hebben we in 2020 het WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ opgezet. Met deze basis gaan we volgend jaar concreet aan de slag. Hoe, dat lees je hieronder.

Het WoonLab levert waardevolle informatie voor onze lobby, waar we onverminderd mee doorgaan. In onze lobby voor betaalbare jongerenhuisvesting zetten wij in op deze punten:

  • Meer betaalbare woonplekken voor jongeren.
  • Geen leeftijdsonderscheid in de huurtoeslag (jongeren tot 23 jaar hebben alleen recht op huurtoeslag tot een huur van maximaal € 442,46 per maand. Vanaf 23 jaar ligt die grens op € 752,33 huur per maand).
  • Geen kostendelersnorm.
  • Afspraken specifiek voor dakloze jongeren in de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties.

Bekijk de aftermovie van het eerste WoonLab

OVER HET WOONLAB In het WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ werken Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), SZN, social design studio Joes+Manon en maatschappelijke opvangorganisatie Neos samen aan nieuwe passende woonoplossingen voor dak- en thuisloze jongeren.

Oproep aan Rijk en gemeenten: betaalbaar wonen en voldoende inkomen voor jongeren

mei 2021|

In het welvarende Nederland vallen jongeren die het zonder steun van hun ouders moeten zien te redden, tussen wal en schip. Dat is een maatschappelijk probleem. De oplossing: jongerendak- en thuisloosheid voorkomen door betaalbaar wonen en voldoende inkomen. Met deze concrete voorstellen van SZN kunnen gemeenten en het Rijk aan de slag.

WoonLab gaat geschikte huisvestiging voor (ex-dakloze) jongeren versnellen

december 2020|

SZN maakt zich hard voor betaalbare jongerenhuisvesting. Zo hebben we in 2020 het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren' opgezet, samen met TU/e, Neos en social design studio Joes+Manon. Het WoonLab gaat creatieve woonconcepten realiseren die voor jongeren echt het verschil kunnen maken.

Huishonger

december 2020|

Social design-studio Joes+Manon, samenwerkingspartner van SZN in het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren', heeft in 2020 een vernieuwend woonconcept voor dakloze jongeren onderzocht: hyperflexibel wonen op braakliggend terrein. In 2021 volgt een pilot. [...]

Online meeting ‘Een thuis voor alle jongeren’

december 2020|

Welke nieuwe woonconcepten kun je bedenken voor dak- en thuisloze jongeren? Ontwerpers en maatschappelijke organisaties gingen er in 2020 mee aan de slag. Op 1 februari 2021 presenteren zij hun bevindingen tijdens de [...]

Samen in gesprek over woonbehoeftes

september 2020|

Hoe kom je achter de woonbehoeftes van jongeren? Met de woonbehoefte-kaartenset kom je er samen met jongeren achter. Dát er meer woonplekken voor jongeren nodig zijn, is duidelijk. Maar niet elke plek sluit [...]

WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’

september 2020|

Hoe kom je achter de woonbehoeftes van jongeren? In het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren' werken architectuurstudenten, ervaringsdeskundige jongeren en experts aan nieuwe woonoplossingen voor dak- en thuisloze jongeren.