In 2020 zijn de TU/e, SZN, Neos en social design studio Joes+Manon begonnen met de ontwerpstudio A Home for Youth, Starting a Life. Dit is een project van een halfjaar voor masterstudenten aan de architectuuropleiding van de TU/e. De studenten hebben nieuwe woonconcepten verkend en werden daarbij begeleid door ex-dakloze jongeren.

In de gesprekken met de jongeren werd nog eens duidelijk hoe belangrijk een woning is als basis voor je eigen ontwikkeling. Opvallend genoeg, maar eigenlijk niet verbazingwekkend, bleken de woonbehoeften van ex-dakloze jongeren en TU-studenten niet erg te verschillen. Maar met deze voor de hand liggende constatering kwam ook direct een aantal schrijnende verschillen bovendrijven. Waar TU-studenten een zelfstandige en veilige woning als vanzelfsprekend beschouwen, is dat voor de ex-dakloze jongeren de eerste en vaak ook enige woonbehoefte die ze formuleren. “Het maakt mij niet uit waar of hoe ik woon, als ik maar op mezelf woon”, zegt een van de betrokken jongeren. Andere woonbehoeften, zoals een aantrekkelijke woonomgeving, de locatie in de stad of voorzieningen, komen bij hen pas na enig aandringen en doorvragen ter sprake.

Nieuwe woonconcepten

Een belangrijk inzicht was dat ontwerpend onderzoek een rol kan spelen in de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten. Door samen met de ervaringsdeskundige jongeren en de studenten het onderzoek aan te gaan naar aannames en, onder meer, verdieping in de woonbehoeftes en reflecteren met externe experts.

Mooie basis voor versnelling

Met de eerste ervaringen, inzichten en een netwerk van enthousiaste partijen die concreet willen meedoen, ligt er een mooie basis om het komende jaar op verder te bouwen. Samen met een aantal woningcorporaties en met steun van het Kansfonds. De vraagt blijft: hoe kunnen we de ontwikkeling van huisvesting voor (ex-dakloze) jongeren versnellen en tegelijkertijd zorgen voor woningen die voldoen aan de specifieke behoefte van deze groep?
Voor studerende jongeren is het heel gewoon om te wonen in een gezellige studentenstad met volop mogelijkheden voor het ontwikkelen van een sociaal netwerk, of op een campus waar allerlei voorzieningen beschikbaar zijn. Een vergelijkbare woonwens zou voor álle jongeren vanzelfsprekend moeten zijn.

SZN maakt zich hard voor betaalbare jongerenhuisvesting. Wij doen dit op verschillende manieren. Zo hebben we in 2020 het WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ opgezet. Met deze basis gaan we volgend jaar concreet aan de slag. Hoe, dat lees je hieronder.

Het WoonLab levert waardevolle informatie voor onze lobby, waar we onverminderd mee doorgaan. In onze lobby voor betaalbare jongerenhuisvesting zetten wij in op deze punten:

  • Meer betaalbare woonplekken voor jongeren.
  • Geen leeftijdsonderscheid in de huurtoeslag (jongeren tot 23 jaar hebben alleen recht op huurtoeslag tot een huur van maximaal € 442,46 per maand. Vanaf 23 jaar ligt die grens op € 752,33 huur per maand).
  • Geen kostendelersnorm.
  • Afspraken specifiek voor dakloze jongeren in de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties.

Oproep aan Rijk en gemeenten: betaalbaar wonen en voldoende inkomen voor jongeren

mei 2021|

In het welvarende Nederland vallen jongeren die het zonder steun van hun ouders moeten zien te redden, tussen wal en schip. Dat is een maatschappelijk probleem. De oplossing: jongerendak- en thuisloosheid voorkomen door betaalbaar wonen en voldoende inkomen. Met deze concrete voorstellen van SZN kunnen gemeenten en het Rijk aan de slag.

WoonLab gaat geschikte huisvestiging voor (ex-dakloze) jongeren versnellen

december 2020|

SZN maakt zich hard voor betaalbare jongerenhuisvesting. Zo hebben we in 2020 het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren' opgezet, samen met TU/e, Neos en social design studio Joes+Manon. Het WoonLab gaat creatieve woonconcepten realiseren die voor jongeren echt het verschil kunnen maken.

Huishonger

december 2020|

Social design-studio Joes+Manon, samenwerkingspartner van SZN in het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren', heeft in 2020 een vernieuwend woonconcept voor dakloze jongeren onderzocht: hyperflexibel wonen op braakliggend terrein. In 2021 volgt een pilot. [...]

Online meeting ‘Een thuis voor alle jongeren’

december 2020|

Welke nieuwe woonconcepten kun je bedenken voor dak- en thuisloze jongeren? Ontwerpers en maatschappelijke organisaties gingen er in 2020 mee aan de slag. Op 1 februari 2021 presenteren zij hun bevindingen tijdens de [...]

Samen in gesprek over woonbehoeftes

september 2020|

Hoe kom je achter de woonbehoeftes van jongeren? Met de woonbehoefte-kaartenset kom je er samen met jongeren achter. Dát er meer woonplekken voor jongeren nodig zijn, is duidelijk. Maar niet elke plek sluit [...]

WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’

september 2020|

Hoe kom je achter de woonbehoeftes van jongeren? In het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren' werken architectuurstudenten, ervaringsdeskundige jongeren en experts aan nieuwe woonoplossingen voor dak- en thuisloze jongeren.