Onderwijs op Maat aan dak- en thuisloze jongeren

Als dak- of thuisloze jongere een opleiding volgen én tegelijkertijd je leven op orde krijgen. Dat is de kern van Onderwijs op Maat

Landelijke aanjaagrol 

Het aankaarten en omkeren van de systematische uitsluiting van jongeren in een kwetsbare posities is een van de vertrekpunten van Van De Straat. De vraag die in dit programma centraal staat is: wat is nu eigenlijk de plek van dak- en thuisloze jongeren in de samenleving? En ook: hoe geven we hen een plek?
Dak- en thuisloosheid bij jongeren is een maatschappelijk probleem. Daarom proberen wij verbinding te maken met diverse sectoren. Een van onze ambities is het realiseren van inclusiviteit binnen het onderwijs. 

Start in Friesland en Groningen

Met jongeren, gemeenten en het MBO-onderwijs als belangrijkste partners is het experiment Onderwijs op Maat in Friesland en Groningen gestart. Hoe kunnen we het halen van een startkwalificatie, MBO 2 – 4, voor jongeren voorop stellen en ervoor zorgen dat de verschillende systemen dat mogelijk maken?
In het najaar van 2015 zijn partijen in Friesland en de stad Groningen gaan samenwerken in een proefveld om het combineren van een opleiding met je leven op orde krijgen mogelijk te maken voor ongeveer 35 jongeren. 

Doel en uitgangspunten

Binnen het proefveld staan twee uitgangspunten centraal. We gaan uit van ‘een inclusief onderwijssysteem’ en ‘het recht op onderwijs’.
De analogie van topsportonderwijs is het uitgangspunt; waarom is onderwijs op maat voor excellente jongeren wel mogelijk en voor kwetsbare jongeren niet?
Het doel van Onderwijs op Maat is het creëren van de randvoorwaarden voor een inclusief onderwijssysteem, zonder dit wettelijk af te dwingen, en zo dak- en thuisloze jongeren naar een startkwalificatie te begeleiden. 
De uitdaging is het verbinden van de systeemwereld met de leefwereld. En ervoor te zorgen dat gemeenten in samenwerking met hun onderwijspartners de verantwoordelijkheid nemen om voor (ex) dak- en thuisloze jongeren een diploma en daarmee perspectief voorop te stellen.

Meer weten? Neem contact op met

 

Marleen van der Kolk
Programmamanager
m.kolk@zwerfjongeren.nl
/// 06-30720138

Bevindingen proefveld Onderwijs op Maat

Rapport tussentijdse evaluatie proefveld Groningen

Als (ex) dak- en thuisloze jongeren een opleiding kunnen volgen en tegelijkertijd je leven weer op orde krijgen. Dat is de kern van Onderwijs op Maat. In 2015 zijn partijen in Friesland en Groningen gaan samenwerken in zogenaamde proefvelden om dat mogelijk te maken voor ongeveer 35 jongeren. In de periode oktober tot en met december 2016 is voor het proefveld Groningen een tussentijds evaluatieonderzoek uitgevoerd. In deze rapportage worden de bevindingen hiervan uiteengezet.

Download het rapport
Samenvatting bevindingen proefveld Onderwijs op Maat

Samenvatting tussentijdse evaluatie proefveld Groningen

  • reconstructie
  • omslag- en knelpunten
  • veranderende rollen en verantwoordelijkheden
  • impact
Download de samenvatting

Van de Straat wil een betere toekomst voor zwerfjongeren. Daarvoor is verandering en vernieuwing nodig, in en buiten de bestaande systemen van zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en financiën. Projecten: Jeugdhulp 18- / 18+ | Onderwijs op maat | Schulden

Mijn verhaal

Blog 3 – Het is zover!

Febuari 2017 | Mijn deelname aan de studiestartdagen voor de februari instroom 2017 is een feit. Ik ben samen met 36 medestarters. Om 09:00 uur moest ik [...]

Door: Stephanie Kaptein. Lees verder >

In de media

Uitzending NPO Radio 1

November 2016 | “Jongeren blijven onnodig lang in de opvang zitten, omdat er een tekort is aan betaalbare woningen”, zegt Marleen van der Kolk van stichting Zwerfjongeren in deze uitzending: “Ik heb veel geleend, ben 20 jaar en zit met zo’n tienduizend euro schuld”

stephanie-kaptein-kassa-600

In de media

Uitzending KASSA

Oktober 2016 | Jongeren in de problemen door schulden. Bekijk de uitzending van Kassa. Onder andere Marleen van der Kolk (programmamanager van de Straat) en ervaringsdeskundige Stephanie komen aan het woord. Klik hier

In de pers

Onderwijs op maat voor dak- en thuisloze jongeren (PDF)
Schulden, geen vaste woon- of verblijfplaats, geen startkwalificatie. Ingrado Magazine bezocht Groningen, waar 15 jongeren intensief begeleid worden.
Magazine Ingrado I November 2016

Artikelen SZN

Handout Onderwijs op Maat Groningen (PDF)
Van de Straat | November 2016

Handout Onderwijs op Maat Friesland (PDF)
Van de Straat | Maart 2016

Verslag kick-off Onderwijs op Maat Groningen (PDF)
Van de Straat | Januari 2016

Handout Onderwijs op Maat Groningen (PDF)
Van de Straat | Oktober 2015

Presentatie Van de Straat (PDF)
Van de Straat | November 2014

Presentatie MO in transitie (PDF)
Van de Straat | November 2014

Artikelen derden

Servicedocument Onderwijstijd (PDF)
Ministerie OCW I Mei 2016

2020-06-22T16:12:48+02:00februari 2017|Geen categorie|
Ga naar de bovenkant