Van de Straat wil een betere toekomst voor zwerfjongeren. Daarvoor is verandering en vernieuwing nodig, in en buiten de bestaande systemen van zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en financiën. Projecten: Jeugdhulp 18- / 18+ | Onderwijs op maat | Schulden

Schulden

Financiële zorgen als schulden en te weinig inkomen staan deelname van dak- en thuisloze jongeren aan onderwijs in de weg

Met zorg verzekerd is een aanpak om te voorkomen dat kwetsbare jongeren die jeugdhulp verlaten schulden opbouwen door betalingsachterstanden van de zorgpremie. De schuldenproblematiek van deze specifieke groep jongeren is onderbelicht en effectieve interventies ontbreken.

We ontwikkelen en testen een preventieve aanpak. Met als doel om schulden en sociale uitsluiting bij jongeren te voorkomen. De positieve ervaringen met deze aanpak worden daarna opgeschaald zodat de aanpak ook elders kan worden ingezet als preventie-instrument.

Meer info?

Neem contact op met: Hella Masuger, h.masuger@zwerfjongeren.nl

Pilot Amsterdam om schulden te voorkomen

Van de Straat is in 2016 gestart met de pilot Met zorg verzekerd. Samen met de gemeente Amsterdam, Spirit en zorgverzekeraar Achmea wordt het plan met 10 jongeren in Amsterdam uitgevoerd. Het is de bedoeling dat jongeren die jeugdhulp verlaten direct in budgetbeheer opgenomen worden. Hun zorgverzekering wordt betaald en de jongeren krijgen ondersteuning bij het regelen van hun financiën. Met als einddoel dat ze op hun 19de schuldenvrij zijn en financiële zelfregie hebben.

De zorgverzekering is oorzaak nummer 1 van schulden bij jongeren

Onsbank: pilot om schulden op te lossen

ONSbank biedt jongeren met problematische schulden de kans om te ontkomen aan de vicieuze cirkel waarin ze terecht zijn gekomen. In het stappenplan komen de deelnemers hun problemen onder ogen, ontdekken hun kwaliteiten en worden op weg geholpen naar werk. Ervaringsdeskundigen, gediplomeerde coaches en kunstenaars begeleiden de jongeren hierin. De samenwerking tussen kunstenaars en coaches is een voorwaarde van het traject, omdat kunstenaars bij uitstek in staat zijn de verschillende dimensies van het leven – en dus ook van schuldproblemen – in beeld te brengen en nieuwe manieren te vinden om er mee om te gaan. Lees hier meer.

Artikelen SZN

Nieuwe regels betalingsachterstand zorgverzekering (PDF)
Van de Straat | juli 2016

Brief AO Armoede en Schulden (PDF)
Van de Straat | april 2016

Casus Linda School en schulden (PDF)
Van de straat | april 2016

Handout Met zorg verzekerd (PDF)
Van de Straat | december 2015

Presentatie Van de Straat (PDF)
Van de Straat | november 2014

Presentatie MO in transitie (PDF)
Van de Straat | november 2014

Artikelen derden

Kamerbrief toezeggingen schuldenbeleid (PDF)
Rijksoverheid | juli 2016

VAO Armoede en schulden (PDF)
Groen Links motie 1| juni 2016

VAO Armoede en schulden (PDF)
Groen Links motie 2| juni 2016

VAO Armoede en schulden (PDF)
SP motie| juni 2016

Pamflet Betere aanpak armoedebeleid (PDF)
NVVK e.a | april 2016

Geen school door schulden (PDF)
Dagblad van het Noorden | april 2016