Stichting Zwerfjongeren Nederland draait met de hulp van donaties, fondsen en subsidies. Wij zijn blij met deze steun. Hiermee wordt ons draagvlak verbreed en kunnen wij ons inzetten voor de 12.400 zwerfjongeren in Nederland.

Een donatie kunt u over maken op rekening IBAN NL88 INGB 0004 5004 00 t.n.v. Stichting Zwerfjongeren Nederland, Amsterdam

Doneren? Klik hier

Wat doen we met uw donatie?
Wilt u weten waar uw donatie aan wordt besteed? Of heeft u andere vragen? Neem contact met ons op via: info@zwerfjongeren.nl 

Zoekt uw bedrijf een goed doel om te steunen?
Als u met uw bedrijf iets wilt betekenen voor dak- en thuisloze jongeren in Nederland neem dan contact met ons op: info@zwerfjongeren.nl

Financieel jaarverslag 2016
Beleidsplan 2016-2018

Wilt u een financieel jaarverslag ontvangen dan kunt u dat opvragen via: info@zwerfjongeren.nl

Geef verstandig
SZN heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) Dit geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet.

  • Alleen het bedrag aan giften dat 1% van het eigen drempelinkomen en dat van de eventuele fiscale partner te boven gaat kan worden afgetrokken. Het af te trekken bedrag moet bovendien minimaal € 60,- bedragen.
  • De maximale aftrek is 10% van het / beider verzamelinkomen.

Deze voorwaarden maken het soms toch lastig om voor belastingaftrek in aanmerking te komen. Met een notariële ‘Akte van schenking’ is uw gift aan SZN voor 100% aftrekbaar van de belasting. In deze akte geeft u aan dat u periodiek – gedurende minimaal 5 jaar – een vast bedrag aan SZN schenkt. Deze verplichting vervalt bij overlijden gedurende de looptijd.
Voor meer informatie kijk ook op: Belastingvoordeel ANBI

Geef later
U kunt een legaat (vast bedrag) nalaten of SZN (gedeeltelijk) tot erfgenaam te benoemen. Door onze ANBI status bent u ervan verzekerd dat het hele bedrag dat u nalaat bij ons terecht komt. Wij betalen namelijk geen successierecht over erfenissen. In tegenstelling tot erfenissen aan verre familieleden, dan kunt u tot wel 68% kwijt zijn aan de belastingdienst.

Overige gegevens
SZN staat geregistreerd als Stichting Zwerfjongeren Nederland
Kamer van Koophandel: 41209184
RSIN/fiscaal belastingnummer: 801244158

Geef warmte

“Slaap onder een kartonnen doos en help een zwerfjongere eronder vandaan”.  Koop ons dekbedovertrek of hoeslaken Le Clochard of Le Trottoir. Een deel van de opbrengst gaat naar SZN.

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van ons werk en de resultaten die wij boeken. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.