Van de Straat wil een betere toekomst voor zwerfjongeren. Daarvoor is verandering en vernieuwing nodig, in en buiten de bestaande systemen van zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en financiën. Projecten: Jeugdhulp 18- / 18+ | Onderwijs op maat | Schulden

Jeugdhulp 18-/18+

In opdracht van het ministerie van VWS voert Van de Straat het praktijkexperiment 18-/18+ uit. Hiervoor heeft Van de Straat de gemeenten Leeuwarden en Rotterdam enthousiast gevonden een pilot te starten om de overgang van Jeugdhulp naar volwassenzorg beter te regelen.

We streven met elkaar naar een domeinoverstijgende aanpak (wonen-financien-school-werk-ondersteuning) zodat jongeren met perspectief aan hun toekomst kunnen werken. We gaan ook in gesprek met jongeren en professionals uit andere delen van het land. We bespreken en delen succesvolle ervaringen om samen tot een landelijke aanpak te komen. Kernvragen zijn:

  • welke noodzakelijke verandering in zorg en ondersteuning voor jongeren na de jeugdhulp is er nodig?
  • wat is het gewenste overgangstraject 18-/18+?

Jongeren die nog geen 18 zijn en die na het verlaten van de jeugdzorg niet naar huis kunnen zijn nauw betrokken. Vanuit hun ervaring bedenken we oplossingen en vormen van dienstverlening die aansluiten bij hun behoeften.

Meer weten?

Download hieronder de handout of neem contact op met: Marleen van der Kolk, programmamanager, m.kolk@zwerfjongeren.nl

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer

Artikelen SZN

Handout Jongeren voorbereiden op zelfstandigheid (PDF)
Van de Straat | Juni 2016

Inventarisatie Jeugdhulp (PDF)
Jongerenteam Rotterdam | Mei 2016

“18, en wat dan?” Download hier de presentaties: Doorlopende zorglijn en Van de Straat (Frank van Steenbergen)
Van de Straat werksessies | Dec 2015

Jongerenteam Leeuwarden (PDF)
SZN | Dec 2015

Jongerenteam Rotterdam (PDF)
SZN | Dec 2015

Handout 18+/18- (PDF)
Van de Straat | Dec 2014

Presentatie Van de Straat (PDF)
Van de Straat | Nov 2014

Presentatie MO in transitie (PDF)
Van de Straat | Nov 2014

Oproep gemeenten (PDF)
Actie Van de Straat | Juni 2014

Artikelen derden

Vragen Kamerlid Bergkamp en van Meenen (PDF)
Tweede Kamer, jan 2017

Vragen Kamerlid Bergkamp (PDF)
Tweede Kamer, dec 2016

Cijfers maatschappelijke opvang 2015 (PDF)
Federatie Opvang i.o. Ministerie VWS I Dec 2016

Brief Maatschappelijke opvang (DOC)
Ministerie VWS I Dec 2016

Motie Ypma toekomstplan
Tweede Kamer | 2015-2016

Tussen de mazen van het net
Lisa Vermeulen | Dec 2015

10 Aanbevelingen 16+ hulp (PDF)
I am ready | April 2015

Van verzuim tot erger (PDF)
Ingrado Magazine | Jan 2015

WMO 2015 staatsblad (PDF)
Staatsblad | Juli 2014

Voorkomen zwerfproblematiek jeugdzorgjongeren (PDF)
Rapport Spectrum | Juli 2014

Succesfactoren zwerfjongeren (PDF)
Spectrum | Juli 2014

In de media

Dakloze jongeren: wel gezien, niet geholpen
Interview met directeur SZN Hella Masuger
Jeugd en Co | Dec. 2016