Op 31 oktober 2019 is het debat in de Tweede Kamer over de uitkomsten van het Interdepartementaal beleidsonderzoek Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (hierna: IBO JmAA). SZN (Stichting Zwerfjongeren Nederland) roept voorafgaand aan dit debat minister Van Engelshoven (Onderwijs) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op om nu in actie te komen voor een twee jaar durende zorgplicht na VSO en Entree.

SZN krijgt vanuit het onderwijs tal van signalen dat veel jongeren in het voortgezet onderwijs (VSO) en Entree (mbo-opleiding op maat) niet zeker zijn van een vaste woonplek. Uit het IBO JmAA blijkt dat het aantal jongeren dat niet werkt, geen uitkering heeft en niet op school zit stijgt, vooral onder VSO-jongeren. Veel jongeren vallen uit als ze van het ene naar het andere systeem gaan (bijvoorbeeld van school naar werk).

Kans voor preventie

Hier ligt een kans voor preventie. De uitkomsten en aanbevelingen van het IBO JmAA sluiten aan op de preventie van jongerendak- en thuisloosheid waar SZN op inzet. SZN roept minister Van Engelshoven en staatssecretaris Van Arkel op om direct een proef te starten met een twee jaar durende zorgplicht na VSO en Entree. De ervaringen met het delen van data, zorgen en signalen over risico’s die jongeren lopen, vergemakkelijken straks wettelijke aanpassingen. De twee jaar zorgplicht is al (met succes) wettelijk verplicht in het praktijkonderwijs (PRO).

Nu actie levert winst op

SZN dringt erop aan om nu in actie te komen en niet te wachten tot een volgende kabinetsperiode. Vroege en snelle interventie levert de jongeren en de samenleving winst op en kan zware zorg voorkomen. De ministeries van Onderwijs en SZW kunnen hiermee het verschil maken in het voorkomen van jongerendakloosheid.